Kan relationel fagkoordinering styrke de studerendes præstationer?

Forfattere

  • Janne Skakon Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23217

Nøgleord:

Relationel koordinering, fagkoordinator, eksamensresultater, dybde læring, mixed methods, interventionsstudie

Resumé

Høj kvalitet og forskningsbaseret undervisning for at sikre studerendes engagement og præstation i den afsluttende eksamen er højt på universiteternes dagsorden. Formålet med dette interventionsstudie var at designe og teste en fag-koordineringsmodel, som aktivt integrerer de forskellige uddannelseselementer og dermed ideelt styrker muligheden for de studerendes dybdelæring og performance ved den afsluttende eksamen. Både kvalitative og kvantitative data indikerer positive virkninger af relationel koordinering i kursusplanlægningen. De kvalitative data påpeger overordnet tilfredshed blandt undervisere og studerende med indsatsen omkring relationel fagkoordinering, og kvalitative udsagn fra eksaminatorer samt kvantitative data peger på, at de studerende klarer sig bedre i deres afsluttende eksamen sammenlignet med studerende fra tidligere år. High-quality and research-based teaching that stimulates student commitment and performance in the final exam is high on the university agenda. The purpose of this intervention study was to design and test a course co-ordination model, which integrates the various/sub-course elements and thereby ideally strengthens the possibility of deep learning and high performance. Both qualitative and quantitative data provide indications of the positive impact of relational coordination in course planning. Qualitative data indicate overall satisfaction with the intervention among lecturers and students, and the qualitative data from examiners together with quantitative data show that the students perform better in their final exam as compared to student performance from previous years.

Forfatterbiografi

Janne Skakon, Københavns Universitet

Cand.psych. aut, PhD, Adjunkt Arbejds- og Organisationspsykologi

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

2016-10-03

Citation/Eksport

Skakon, J. (2016). Kan relationel fagkoordinering styrke de studerendes præstationer?. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(21), 219–229. https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23217