Adjunktpædagogikum med en international dimension

Forfattere

  • Karen M. Lauridsen Center for Undervisning og Læring, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet http://orcid.org/0000-0003-4449-9707
  • Stacey M. Cozart Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet
  • Ole Lauridsen Center for Undervisning og Læring, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet
  • Annika Bücherts Lindberg Science and Technology Learning Lab, Science and Technology, Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23209

Nøgleord:

adjuktpædagogikum, dansksproget uddannelse, engelsksproget uddannelse, kulturforskelle, inklusion, samarbejde

Resumé

Denne artikel diskuterer udviklingen af adjunktpædagogikum inden for rammerne af AU’s internationaliseringsstrategi 2014 hvori det forudses at uddannelsernes indhold skal have en international dimension, og at der skal tages højde for de studerendes sproglige og kulturelle forskellighed i undervisningen. Det nuværende adjunktpædagogikum i to spor – et dansk og et engelsk – beskrives og diskuteres. På baggrund heraf fremlægges og diskuteres et forslag til et alternativ der i højere grad kunne tage højde for internationaliseringsstrategiens intentioner og fremme samarbejde mellem adjunkterne på tværs af deres sproglige og kulturelle forskelligheder. På denne måde ville adjunktpædagogikum i højere grad afspejle de vilkår som gælder for universitetets uddannelser i det hele taget, og styrke inklusionen af alle adjunkter på universitetet. This article discusses the development of the teacher training programme for assistant professors within the framework of Aarhus University’s Internationalisation Strategy 2014. This strategy outlines the need for the curricula to have an international dimension, and for delivery to take into account the students’ linguistic and cultural differences. At present the English and Danish tracks are treated separately in the teacher training programme, but this article proposes an alternative model that could take into consideration the intentions of the internationalisation strategy to a much higher degree and promote collaboration among the assistant professors across linguistic and cultural differences. In this way, the teacher training programme would be able to reflect the conditions that determine the study programmes offered by the university and strengthen the inclusion of all assistant professors at the university.

Forfatterbiografier

Karen M. Lauridsen, Center for Undervisning og Læring, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet

Lektor

Stacey M. Cozart, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet

Chefkonsulent

Ole Lauridsen, Center for Undervisning og Læring, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet

Lektor

Annika Bücherts Lindberg, Science and Technology Learning Lab, Science and Technology, Aarhus Universitet

Specialkonsulent

Downloads

Publiceret

2016-10-03

Citation/Eksport

Lauridsen, K. M., Cozart, S. M., Lauridsen, O., & Lindberg, A. B. (2016). Adjunktpædagogikum med en international dimension. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(21), 135–146. https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23209