Gruppearbejde på Ungdoms- og videregående uddannelser – Begrundelser og perspektiver

Forfattere

  • Simon Poulsen Centre for Educational Development, Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.144856

Resumé

Abstract

Antologien 'Gruppearbejde på ungdoms- og videregående uddannelser' af Henriette Duch (red.) et. al. er et kærkomment bidrag til didaktisk refleksion over gruppearbejde. Gennem en almen didaktisk tilgang udforsker bogen kompleksiteten af gruppearbejde som pædagogisk koncept, hvor fokus rækker ud over blot at handle om mål og midler. Med 10 kapitler, der spænder fra politiske idéer til evalueringsteknikker og professionelt samarbejde, opfordrer Duch og antologiens bidragsydere læseren til at overveje formålet og betydningen af gruppearbejde i undervisningen. Selvom nogle kapitler mangler dybde, leverer andre konkrete handlingsmuligheder og refleksioner, hvilket gør bogen til et skridt i retning af et bredere didaktisk perspektiv på gruppearbejde.

Referencer

Agergaard, K. Brodersen, P. Gissel, S. Hansen, T & Albrechtsen T. (2021). Gruppearbejde - At organisere, vejlede og intervenere. Hans Reitzels Forlag.

Danmarkshistorien (2012). Den Blå Betænkning: Undervisningsvejledning for Folkeskolen, 1960. Lokaliseret d. 14/03/2024 Den Blå Betænkning: Undervisningsvejledning for Folkeskolen, 1960 (danmarkshistorien.dk)

Frederiksen, P. & Sanden, E. (2009). Gruppearbejde i undervisningen. Frydenlund forlag.

Kristiansen, B. (2023) Studiegrupper - Hvordan gør vi? Aarhus Universitet. Lokaliseret d. 14/03/2024: Rapport: Studiegrupper - Hvordan gør vi? (au.dk)

Larsen, Carl Aage; Larsen, Høeg, C. A. (1997). Didaktiske emner belyst gennem 12 artikler af Carl Aage Larsen & C.A. Høeg Larsen, Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Rask, L., Hansen, M. B., Ravn, I., & Rask, A. K. (2018). Studiegrupper: Samarbejde og facilitering. (1. udg.) Hans Reitzels Forlag.

Smedegaard Ernst Bengtsen, S., & Qvortrup, A. (2013). Didaktiske teorier og didaktikkens nerve. I Læringsteori og didaktik 291-311 Hans Reitzels Forlag.

Thornberg, U. (2001) Sprogdidaktik. Alinea.

Downloads

Publiceret

2024-05-23

Citation/Eksport

Poulsen, S. (2024). Gruppearbejde på Ungdoms- og videregående uddannelser – Begrundelser og perspektiver . Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 19(36). https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.144856