Kampen for og imod eksplicitering i det universitetspædagogiske praksisfelt

Forfattere

  • Eva Bendix Petersen Roskilde Universitetscenter

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.144454

Resumé

Abstract

Det universitetspædagogiske praksisfelt i Danmark kendetegnes af nogle gennemgående brudflader, som har betydning for samarbejdet mellem professionelle universitetspædagoger og forskere, der underviser (VIP). I denne artikel undersøger jeg én af disse brudflader med afsæt i det, jeg kalder ’pædagogisk eksplicitering’. Spørgsmålet der driver undersøgelsen er, hvorfor mange universitetspædagoger (og andre) er for eksplicitering, og hvorfor mange VIP er skeptiske eller direkte imod. Hvad informerer de to forskellige positioner, og hvad sker der, når de mødes? Analysen baserer sig på data indsamlet gennem etnografisk deltagerobservation og anvender et diskursanalytisk perspektiv, hvor fokus er på den diskursive praksis og dennes rationaler og implikationer. Artiklen konkluderer blandt andet, at der er to væsensforskellige pædagogiske sprog i spil, selvom de to diskurspositioner ikke kan genkende dem hos hinanden. Indlægget er tænkt som en invitation til refleksion over hversagspraksis og værdier.

Forfatterbiografi

Eva Bendix Petersen, Roskilde Universitetscenter

Professor (MSO)

Leder af UniPæd ved RUC

Referencer

Biggs, J. & Tang, C. (2007. Teaching for Quality Learning at University. Third edition. McGrawhill: London.

Forskerforum (2012. Uni-pædagogik med laveste fællesnævner. Nr. 253, p. 24-25. https://www.forskerforum.dk/media/36178/ff-253.pdf

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge. Selected interviews and other writings 1972-1977. Ed. Colin Gorden. Pantheon Books: New York.

Hayes, D. (2021). How the University Lost Its Way: Sixteen Threats to Academic Freedom. Postdigital Science Education 3, 7-14. https://doi.org/10.1007/s42438-019-00079-2

MacLure, M. (2003). Discourse in educational and social research. Open University Press: Buckingham.

Petersen, E.B. (2004). Academic boundary work: the discursive constitution of 'scientificity' amongst researchers in the social sciences and humanities. Doctoral dissertation, University of Copenhagen.

Petersen, E.B. (2013). Cutting Edge(s): an ethnographic drama in three acts. Cultural Studies >-< Critical Methodologies. 13(4) 293-298. https://doi.org/10.1177/1532708613487876

Petersen, E.B (2024). Academic citizenship: A radical practice perspective. Journal of Praxis in Higher Education 6(2) 31-44. https://doi.org/10.47989/kpdc476

Downloads

Publiceret

2024-05-23

Citation/Eksport

Petersen, E. B. (2024). Kampen for og imod eksplicitering i det universitetspædagogiske praksisfelt . Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 19(36). https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.144454