Digital detox: Forbedrer det studerendes aktivitet og trivsel?

Danish

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.141066

Resumé

Abstract

Brugen af digitale devices såsom bærbare computere, tablets og mobiltelefoner i undervisningssituationer er genstand for ophedet debat i det aktuelle politiske landskab. I didaktiske kredse hersker der ligeledes stor interesse for emnet. I denne artikel diskuterer vi, hvilken rolle timeouts fra brugen af digitale devices (digital detox) spiller for graden af aktivitet og oplevet trivsel blandt universitetsstuderende. Vi sammenligner to undervisningsforløb: et med ureguleret brug af digitale devices og et med kraftigt reguleret, dvs. hvor studerende overhovedet ikke benytter sådanne enheder i undervisningen. Disse forløb undersøges igennem videoetnografiske metoder, deltagerobservation, interview, survey, samt videoassisterede interview. Studies resultater er ikke entydige, men indikerer dog, at digitale timeouts og regulering a) ikke nødvendigvis i selv medfører højere aktivitetsniveau, men b) kan føre til oplevelser af styrket trivsel.

Forfatterbiografier

Katrine Ellemose Lindvig, Københavns Universitet

Tenure track adjunkt, Institut for Naturfagenes Didaktik

Maria Hvid Stenalt, Aalborg Universitet

Postdoc, Institut for Kultur og Læring

 

Lian Malai Madsen, Københavns Universitet

Professor i Sprogpsykologi, Institut for Nordiske Sprog og Studier

Katrine Ursbak-Bamberg, Københavns Universitet

Videnskabelig assistent, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Søren Beck Nielsen, Københavns Universitet

Lektor i Sprogpsykologi, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Referencer

Aagaard, J. (2015). Drawn to distraction: A qualitative study of off-task use of educational technology. Computers & Education, 87, 90-97. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.03.010

Aagaard, J. (2016). Mobile devices, interaction, and distraction: a qualitative exploration of absent presence. A I & Society, 31(2), 223-231. https://doi.org/10.1007/s00146-015-0638-z

Aagaard, J. (2019). Multitasking as distraction: A conceptual analysis of media multitasking research. Theory & Psychology, 29(1), 87-99. https://doi.org/10.1177/0959354318815766

Ashwin (2009). Conceptualising teaching and learning interactions in researching higher education. I: Tight, Malcolm. & Tight, M. (2009) The Routledge international handbook of higher education, 37-46. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203882221-4

Balslev, J., & Oehlenschläger, M. (2023). Towards digital disconnection in Danish educational policy. medien & zeit. Kommunikation in Vergangenheit und Gegenwart, 38(1), 43-58.

Beland, L.-P., & Murphy, R. (2016). Ill Communication: Technology, distraction & student performance. Labour Economics, 41(C), 61-76. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2016.04.004

Beneito, P., & Vicente-Chirivella, Ó. (2022). Banning mobile phones in schools: Evidence from regional-level policies in Spain. Applied Economic Analysis, 30(90), 153-175. https://doi.org/10.1108/AEA-05-2021-0112

Bjerre-Nielsen, A., Andersen, A., Minor, K., & Lassen, D. D. (2020). The Negative Effect of Smartphone Use on Academic Performance May Be Overestimated: Evidence From a 2-Year Panel Study. Psychological Science, 31(11), 1351-1362. https://doi.org/10.1177/0956797620956613

Damsa, C. & Jornet, A. (2016). Revisiting learning in higher education - Framing notions redefined through an ecological perspective. Frontline Learning Research 4(4), 39-47. https://doi.org/10.14786/flr.v4i4.208

Danmark Regeringen & Danmark Finansministeriet. (2022). Danmarks digitaliseringsstrategi: Sammen om den digitale udvikling. Finansministeriet. https://fm.dk/udgivelser/2022/maj/danmarks-digitaliseringsstrategi-sammen-om-den-digitale-udvikling/

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). The SAGE handbook of qualitative research. London: Sage Publications.

Fosgerau, C. F., Husted, G. R., Clemmensen, N. B., Rossing, C. V., & Kaae, S. (2021). Using qualitative methods to explore the dynamics of patients' perspective sharing in community pharmacy counseling-conversation analysis and video-stimulated recall interviews. Pharmacy Practice : Official Journal of the GRIPP (Global Research Institute of Pharmacy Practice), 19(4), 1-12. https://doi.org/10.18549/PharmPract.2021.4.2582

Fritze, Y., Haugsbakk, G., & Nordkvelle, Y. T. (2017). Digitale forstyrrelser i skolen: Erfaringer med begrensninger av elevers mobilbruk. Norsk pedagogisk tidskrift, 101(3), 201-212. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2017-03-02

Gaudreau, P. et al (2014). Canadian university students in wireless classrooms: What do they do on their laptops and does it really matter? Computers & Education 70, 245-255. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.08.019

Goffman, E. (1963). Behaviour in public places. New York: The Free Press.

Goodyear, P., Ellis, R.A., Marmot, A. (2018). Learning Spaces Research: Framing Actionable Knowledge. In: Ellis, R., Goodyear, P. (eds) Spaces of Teaching and Learning. Understanding Teaching-Learning Practice. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7155-3_12

Goodyear, P. & Ellis, R.A. (2008). University students' approaches to learning: rethinking the place of technology, Distance Education, 29(2), 141-152. https://doi.org/10.1080/01587910802154947

Gupta, N., & Irwin, J. D. (2016). In-class distractions: The role of Facebook and the primary learning task. Computers in Human Behavior, 55, 1165-1178. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.022

Herrmann, K. J., Lindvig, K., & Aagaard, J. (2021). Curating the use of digital media in higher education: A case study. Journal of Further and Higher Education, 45(3), 389-400. https://doi.org/10.1080/0309877X.2020.1770205

Jamet, E., Gonthier, C., Cojean, S., Colliot, T., & Erhel, S. (2020). Does multitasking in the classroom affect learning outcomes? A naturalistic study. Computers in Human Behavior, 106, 106264-. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106264

Jerking, A. (2019, January 8). Stor undersøgelse: Strikse mobilregler giver forbedret samvær. Skolemonitor. https://skolemonitor.dk/nyheder/art6952510/Strikse-mobilregler-giver-forbedret-samv%C3%A6r

Jönsson, F. (2022). Digitaliseringen - hinder eller resurs? : En studie om gymnasieelevers upplevelser av digitala verktyg i undervisning. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-90094

Kessel, D., Hardardottir, H. L., & Tyrefors, B. (2020). The impact of banning mobile phones in Swedish secondary schools. Economics of Education Review, 77, 102009-. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2020.102009

Kincheloe, J. L. (2001). Describing the Bricolage: Conceptualizing a New Rigor in Qualitative Research. Qualitative Inquiry, 7(6), 679-692. https://doi.org/10.1177/107780040100700601

Kincheloe, J. L., & Berry, K. S. (2004). Rigour and complexity in educational research conceptualizing the bricolage. Open University Press. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=233991

Kraushaar, J., & Novak, D. (2010). Examining the Affects of Student Multitasking with Laptops During the Lecture. Journal of Information Systems Education, 21(2), 241-252.

Larsen, L., Stigemo, A., Wulf-Andersen, T., Krogh, L., & Aarup Jensen, A. (2023). Tilhør og anerkendelse - studenterperspektiver på psykosociale problemer i videregående uddannelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 18(34), 41-58. https://doi.org/10.7146/dut.v18i34.133901

Laxman, K., & Holt, C. (2017). Bring Your Own Device or Bring Your Own Distraction. International Journal on E-Learning, 16(3), 245-263.

Leonhardt, C., Danielsen, D. & Andersen, S. (2024) Skærmbrug og koncentration blandt børn og unge. En litteraturgennemgang. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Liao, C.-H., & Wu, J.-Y. (2022). Deploying multimodal learning analytics models to explore the impact of digital distraction and peer learning on student performance. Computers & Education, 190, 104599-. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104599

Lieberoth, A. (2019). Skærm / skærm ikke: Rapport om skolers mobilregler Hvorfor? Hvordan? Hvad virker? DPU, Aarhus Universitet. https://doi.org/10.7146/aul.293.207

Lin, M.-H., Chen, H.-C., & Liu, K.-S. (2017). A Study of the Effects of Digital Learning on Learning Motivation and Learning Outcome. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(7), 3553-3564. https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00744a

Ma, J. K.-H., & Cheng, S. (2022). Digital Inclusion, Psychological Well-Being, and Digital Competence. In Adolescent well-being and ICT use: Social and policy implications ,125-166. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04412-0_6

Madsen, L. M. & Stæhr, A. (2021). Sprog og sociale medier - standardsvækkelse og sproglig liberalisering?. In

T. Kristiansen & A. Holmen (Eds.), Sprogs status i rigsfællesskabet 2031. Københavnerstudier i tosprogethed bind C13, 64-87. Det Humanistiske Fakultet: Københavns Universitet.

May, K.E. & A.D. Elder, A.D. (2018) Efficient, helpful, or distracting? A literature review of media multitasking in relation to academic performance. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15(1), 1-17. https://doi.org/10.1186/s41239-018-0096-z

McCoy, B. (2016). Digital Distractions in the Classroom Phase II: Student Classroom Use of Digital Devices for Non-Class Related Purposes. Faculty Publications, College of Journalism & Mass Communications. https://digitalcommons.unl.edu/journalismfacpub/90

Meldgaard et al. (2022). Aktører: Der er brug for et digitalt kvalitetsløft af uddannelserne. Altinget.dk Tilgængelig på https://www.altinget.dk/digital/artikel/aktoerer-der-er-brug-for-et-digitalt-kvalitetsloeft-af-uddannelserne Senest tilgået 27.9.2023

Mortensen, K. (2009). Establishing Recipiency in Pre-Beginning Position in the Second Language Classroom.Discourse Processes, 46(5), 491-515. https://doi.org/10.1080/01638530902959463

Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking. Psychological Science, 25(6), 1159-1168. https://doi.org/10.1177/0956797614524581

Murning, S., & Hutters, C. (2014). Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse: Tværgående erfaringer fra 12 udviklingsprojekter i gymnasiet. Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet.

Nadeem, M., & Blumenstein, M. (2021). Embedding online activities during lecture time: Roll call orenhancement of student participation? Journal of University Teaching & Learning Practice, 18(8). https://doi.org/10.53761/1.18.8.11

Neergaard, M. (2021). Dialogisk undervisning. Traditioner, teorier og metoder til praksis. Frederikshavn: Dafolo.

Nielsen, J. C. (2020). Elevtrivsel i gymnasieskolen. Aarhus Universitetsforlag. Pædagogisk Indblik Nr. 6 https://dpu.au.dk/fileadmin/edu/Paedagogisk_Indblik/Elevtrivsel_gymnasiet/06_Elevtrivsel_i_gymnasieskolen_forskningsoversigt.pdf

Patterson, R. W., & Patterson, R. M. (2017). Computers and productivity: Evidence from laptop use in the college classroom. Economics of Education Review, 57, 66-79. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2017.02.004

Quesenberry, K. A. (2022). Engaging the Disengaged: Implementing a No-Tech Policy After Years of Adding Tech to the Classroom. Journalism & Mass Communication Educator, 77(3), 339-347. https://doi.org/10.1177/10776958221106020

Radtke, T., Apel, T., Schenkel, K., Keller, J., & von Lindern, E. (2022). Digital detox: An effective solution in the smartphone era? A systematic literature review. Mobile Media & Communication, 10(2), 190-215.

https://doi.org/10.1177/20501579211028647

Ravizza, S. M., Uitvlugt, M. G., & Fenn, K. M. (2017). Logged in and zoned out: How laptop Internet use relates to classroom learning. Psychological Science, 28, 171-180. https://doi.org/10.1177/0956797616677314

Reed, P., & Reay, E. (2015). Relationship between levels of problematic Internet usage and motivation to study in university students. Higher Education, 70(4), 711-723. https://doi.org/10.1007/s10734-015-9862-1

Ritzau. (2018, October 11). Mange skoler har forbud mod mobiltelefoner. Politiken. https://politiken.dk/indland/uddannelse/art6763051/Mange-skoler-har-forbud-mod-mobiltelefoner

Rosendahl, H., Davidsen, M., Møller, S. R., Ibáñez Román, J. E., Kragelund, K., Christensen, A. I., & Ekholm, O. (2022). Danskernes sundhed: Den Nationale Sundhedsprofil 2021. Sundhedsstyrelsen.

Sana, F., Weston, T., & Cepeda, N. J. (2013). Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers. Computers & Education, 62, 24-31. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.003

Selwyn, N., & Aagaard, J. (2021). Banning mobile phones from classrooms: An opportunity to advance understandings of technology addiction, distraction and cyberbullying. British Journal of Educational Technology, 52(1), 8-19. https://doi.org/10.1111/bjet.12943

Stenalt, M. H. (2021). Digital Student Agency: Approaching Agency in Digital Contexts from a Critical Perspective. Frontline Learning Research, 9(3), 52-68. https://doi.org/10.14786/flr.v9i3.697

Stenalt, M. H., & Lassesen, B. (2022). Does student agency benefit student learning? A systematic review of higher education research, Assessment & Evaluation in Higher Education, 47(5), 653-669, https://doi.org/10.1080/02602938.2021.1967874

Stricker-Nielsen, M., & Søndergaard Gregersen, A. (2020). Elevers deltagelse i franskundervisning - et studie i anvendelsen af digitale medier. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- og Kulturpædagogik, 26(70). https://doi.org/10.7146/spr.v26i70.131587

Svendsen, M. N., Gjødsbøl, I. M., Dam, M. S., & Navne, L. E. (2017). Humanity at the Edge: The Moral Laboratory of Feeding Precarious Lives. Culture, Medicine, and Psychiatry, 41(2), 202-223. https://doi.org/10.1007/s11013-017-9519-x

Tangmunkongvorakul, A., Musumari, P. M., Thongpibul, K., Srithanaviboonchai, K., Techasrivichien, T.,

Suguimoto, S. P., Ono-Kihara, M., & Kihara, M. (2019). Association of excessive smartphone use with psychological well-being among university students in Chiang Mai, Thailand. PloS One, 14(1), e0210294-e0210294. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210294

Tinto (1987). From theory to action: Exploring the institutional conditions for student retention. I: J.C. Smart (ed.), Higher Education: Handbook of Theory and Research 25. University of Chicago DOI 10.1007/978-90-481-8598-6_2.

Tømte, C. E., Fossland, T., Aamodt, P. O., & Degn, L. (2019). Digitalisation in higher education: mapping

institutional approaches for teaching and learning. Quality in Higher Education, 25(1), 98-114. https://doi.org/10.1080/13538322.2019.1603611

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2019). Digitale kompetencer og digital læring: National handlingsplan for de videregående uddannelser. ISBN (elektronisk publikation): 978-87-92572-55-4. Tilgængelig på https://ufm.dk/publikationer/2019/filer/digitale-kompetencer-og-digital-laering.pdf Senest tilgået 27.9.2023

Ulriksen, L. (2004). Den implicitte studerende. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 2004, 48-59.

Waasdorp, T. E., & Bradshaw, C. P. (2015). The Overlap Between Cyberbullying and Traditional Bullying. Journal of Adolescent Health, 56(5), 483-488. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.12.002

Wei, F.-Y. F., Wang, Y. K., & Fass, W. (2014). An experimental study of online chatting and notetaking techniques on college students' cognitive learning from a lecture. Computers in Human Behavior, 34, 148-156. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.019

Wurst, C., Smarkola, C., & Gaffney, M. A. (2008). Ubiquitous laptop usage in higher education: Effects on student achievement, student satisfaction, and constructivist measures in honors and traditional classrooms. Computers & Education, 51(4), 1766-1783. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2008.05.006

Zilka, G. C. (2021). Advantages and disadvantages of regularly using a laptop computer in class, in primary and secondary schools and in higher education from the point of view of preservice teachers. The International Journal of Information and Learning Technology, 38(4), 364-380. https://doi.org/10.1108/IJILT-02-2021-0041

Ågård, D. (2014). Motiverende relationer: Lærer-elev-relationens betydning for gymnasieelevers motivation, ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet, https://www.gymnasieforskning.dk/wp-content/uploads/2016/09/Dorte-Agard-ph.d.-afhandling-2-014-Motiverende-relatio

Downloads

Publiceret

2024-05-23

Citation/Eksport

Lindell, J., Ellemose Lindvig, K., Stenalt, M. H., Madsen, L. M., Ursbak-Bamberg, K., & Nielsen, S. B. (2024). Digital detox: Forbedrer det studerendes aktivitet og trivsel? Danish. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 19(36). https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.141066