DUT guide: Digitale læringsrum

Forfattere

  • Kristinna Kragelund Center for Digital Understøttet læring, Aalborg Universitet
  • Christian Dalsgaard Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
  • Thomas Ryberg Institute for Advanced Study in PBL, Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.140340

Resumé

Abstract

Denne guide har til formål at inspirere til et varieret brug af digitale teknologier i undervisningen samt hos det enkelte individ for at åbne nye muligheder for læring i undervisningen. Der skelnes i denne guide mellem fire forskellige digitale læringsrum, der hver især illustreres med en model for at skabe overblik over de digitale teknologiers potentialer og begrænsninger i relation til undervisningen og den enkelte læringsaktivitet. I guiden præsenteres seks tips til at skabe  overblik over og arbejde med de digitale læringsrum. Disse tips rammesætter, hvordan de studerendes handlemuligheder kan udvides i forbindelse med forskellige læringsaktiviteter. 

Referencer

Bereiter, C., & Scardamalia, M. (2003). Learning to work creatively with knowledge. Powerful learning environments: Unravelling basic components and dimensions, 55-68.

Boie, M. A. K., Dalsgaard, C., & Caviglia, F. (2020). Det digitale instinkt: Gymnasieelevers digitale praksis. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 13(23), 19. https://doi.org/10.7146/lom.v13i23.121737

Bruselius-Jensen, M. (2021). Et kontinuum over børn og unges deltagelsesformer. Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse, 5(2), 13-13. https://doi.org/10.7146/fppu.v5i2.129127

Caviglia, F., Dalsgaard, C., Davidsen, J., & Ryberg, T. (2018). Studerendes digitale læringsmiljøer: læringsplatform eller medieøkologi? Læring og Medier, 11(18), 1-29. https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.96928

Caviglia, F., & Dalsgaard, C. (2020). Introduktion til digitale kompetenceområder. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

CDUL. (2023). Catalogue of inspirations for usage of generative AI as educator at Aalborg University. Aalborg University. https://www.iaspbl.aau.dk/staff-development/generative-ai-and-learning/catalogue-of-inspirations-for-usage-of-generative-ai-as-educator-at-aalborg-university

Dalsgaard, C. & Ryberg, T. (2022). Digitale læringsrum. Samfundslitteratur.

Davidsen, J., & Ryberg, T. (2016). Samhørighed, interaktion og vidensdeling blandt studerende-Erfaringer fra et ikt-pædagogisk udviklingsprojekt. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 21, 57-71. https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23219

Godsk, M., Kristiansen, B. & Møller, K. L. (2021). Digital læringsteknologis potentiale for studerendes engagement. Pædagogisk Indblik, vol. 12, juni 2021.

Hachmann, R., Kjærgaard, T., & Rasmussen, H. F. (2023). Emerging Rhizomatic Networks and New Ways of Connectivity. In N. B. Dohn, J. Jaldemark, L.-M. Öberg, M. Håkansson Lindqvist, T. Ryberg, & M. de Laat (Eds.), Sociological Sustainable Networked Learning: Individual and Design Perspectives (pp. 225-239). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42718-3_13

Hansen, J. J., & Nørgård, R. T. (2022). Hvad er Digital pædagogik? Konturer af et nyt praksis-og forskningsfelt. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 17(32), 107-128.

https://doi.org/10.7146/dut.v17i32.129582

Ross, J. & Collier, A. (2016). Complexity, Mess, and Not-Yetness. I G. Veletsianos (red.), Digital Learning: Foundations and Applications Emergence and Innovation in Digital Learning, 17-34.

www.aupress.ca/app/uploads/120258_99Z_Veletsianos_2016-Emergence_and_Innovation_in_Digital_Learning.pdf

Ryberg, T., & Christiansen, E. (2008). Community and social network sites as technology enhanced learning environments. Technology, Pedagogy and Education, 17(3), 207-219. https://doi.org/10.1080/14759390802383801

Salomon, G., Perkins, D. N., & Globerson, T. (1991). Partners in Cognition: Extending Human Intelligence with Intelligent Technologies. Educational Researcher, 20(3), 2-9. https://doi.org/10.3102/0013189X020003002

Wu, T., Terry, M., & Cai, C. J. (2022, April). Ai chains: Transparent and controllable human-ai interaction by chaining large language model prompts. In Proceedings of the 2022 CHI conference on human factors in computing systems, 1-22. https://doi.org/10.1145/3491102.3517582

Aaen, J., & Dalsgaard, C. (2016). Student Facebook groups as a third space: between social life and schoolwork. Learning, media and technology, 41(1), 160-186. https://doi.org/10.1080/17439884.2015.1111241

Downloads

Publiceret

2024-05-23

Citation/Eksport

Kragelund, K., Dalsgaard , C., & Ryberg , T. (2024). DUT guide: Digitale læringsrum . Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 19(36). https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.140340