Social ulighed på professionsbacheloruddannelser

Forfattere

  • Johanne Grøndahl Glavind VIA University College
  • Ditte Graversgaard Hansen Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy & praksis, VIA University College
  • Søren Bang-Kristjansen Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy & praksis, VIA University College

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.140312

Resumé

Abstract

Denne artikel har til formål at kortlægge den eksisterende viden om social ulighed på professionsbacheloruddannelser i Danmark. Fokus er på betydningen af socio-økonomisk baggrund for professionsbachelorstuderendes uddannelsesforløb. Forskningsspørgsmålet besvares gennem et rapid review af nyere dansk og europæisk litteratur på området.  Ud af 1107 fremsøgte referencer på (inter)nationale søgedatabaser og håndholdt søgning af yderligere litteratur levede i alt 34 publikationer op til vores søgekriterier. Disse publikationer er inddelt i et uddannelsesforløbs fire faser: 1) optag, 2) faglig udvikling og social trivsel, 3) gennemførelse og frafald og 4) overgang til arbejdsmarkedet og videreuddannelse. Kortlægningen viser, at betydningen af socio-økonomisk baggrund for optaget på professionsbacheloruddannelser er relativt velbelyst i forskningslitteraturen, mens der mangler viden om, hvilken betydning den sociale baggrund har for professionsbachelorstuderendes uddannelsesforløb. Særligt er litteraturen sparsom og tvetydig, når det gælder professionsbachelorstuderendes faglige udvikling, trivsel og frafald.

Referencer

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. (2022). Tilgang til velfærdsuddannelserne fordelt på bopæl ogforældres uddannelse. https://www.ae.dk/analyse/2022-02-tilgang-til-velfaerdsuddannelserne-fordelt-paa-bopael-og-foraeldres-uddannelse

Bamber, J., & Tett, L. (2000). Transforming the Learning Experiences of Non-traditional Students: a perspective from higher education. Studies in Continuing Education, 22(1), 57-75. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=4855499&site=ehost-live . https://doi.org/10.1080/713695715

Bar, E., & Shavit, Y. (2013). Expansion and inequality of educational opportunity: A comparative study. Research in Social Stratification and Mobility, 31, 22-31. https://doi.org/10.1016/j.rssm.2012.10.001

Bourdieu, P. (1995). Distinktionen: En sociologisk kritik af dømmekraften. Det lille forlag.

Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (2006). Reproduktion. Bidrag til en teori om undervisningssystemet. Hans Reitzels Forlag.

Carlhed, C. (2017). The Social Space of Educational Strategies: Exploring Patterns of Enrolment, Efficiency and Completion among Swedish Students in Undergraduate Programmes with Professional Qualifications. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(5), 503-525. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1148392&site=ehost-live . https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1172496

Danmarks Evalueringsinstitut. (2013). Frafald på læreruddannelsen: en undersøgelse af årsager til frafald.

Danmarks Evalueringsinstitut. (2015a). Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser. En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. https://www.eva.dk/projekter/2015/det-stigende-optag

Danmarks Evalueringsinstitut. (2015b). Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne. En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de syv professionshøjskoler. https://www.eva.dk/projekter/2015/det-stigende-optag

Danmarks Evalueringsinstitut. (2020). Sociale forskelle i studerendes uddannelsesforventninger. https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/sociale-forskelle-studerendes-uddannelsesforventninger

Danmarks Evalueringsinstitut. (2021). Frafald og forældres uddannelse.

Danske Professionshøjskoler. (2023). Professionshøjskolerne i tal (Issue August).

Danske universiteter. (2022). Notat: Uddannelsesniveauet i Danmark er gennemsnitligt. Publikationer og Notater (1 september 2022).

Esmer, S., Pedersen, A., Trolle, J., Høgh, M., & Larsen, L. (2017). Når unge fra udkanten vælger læreruddannelsen til: rejser ud og vender hjem. Studier i Læreruddannelse og -profession, 2(1), 117-141. https://doi.org/10.7146/lup.v2i1.27671

Field, J., & Morgan-Klein, N. (2013). Reappraising the importance of class in higher education entry and persistence. Studies in the Education of Adults, 45(2), 162-176. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=94440588&site=ehost-live . https://doi.org/10.1080/02660830.2013.11661649

Frederiksen, J. T. (2021). Hvad betyder klasse, køn og etnicitet for de velfærdsprofessionelle uddannelsers status? Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 3, 26-48.

Georg, W., & Bargel, E. (2017). Parental Qualifications as Determinants of University Entrance and Choice of a Field of Study in Germany. European Journal of Higher Education, 7(1), 78-95. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1129247&site=ehost-live . https://doi.org/10.1080/21568235.2017.1265777

Hamel, C., Michaud, A., Thuku, M., Skidmore, B., Stevens, A., Nussbaumer-Streit, B., & Garritty, C. (2021). Defining rapid reviews: a systematic scoping review and thematic analysis of definitions and defining characteristics of rapid reviews. Journal of Clinical Epidemiology, 129, 74-85. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2020.09.041

Helland, H., & Hovdhaugen, E. (2022). Degree completion in short professional courses: does family background matter? Journal of Further & Higher Education, 46(5), 680-694. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=157136847&site=ehost-live . https://doi.org/10.1080/0309877X.2021.1998394

Jensen, K. B., Kolodziejczyk, C., & Jensen, P. (2010). Frafald på professionsbacheloruddannelserne. AKF Working Paper.

Jensen, T. P., & Haselmann, S. (2010). Studerendes vurdering af teori og praksis på professionsbachelor-uddannelserne. AKF Rapport.

Jensen, T. P., Kamstrup, A. K., & Haselmann, S. (2008). Professionsbacheloruddannelserne - De studerendes vurdering af studiemiljø, studieformer og motivation for at gennemføre. AKF Rapport.

Landersø, R., & Heckman, J. J. (2017). The Scandinavian Fantasy: The Sources of Intergenerational Mobility in Denmark and the US. The Scandinavian Journal of Economics, 119(1), 178-230. https://doi.org/10.1111/sjoe.12219

Mattsson, C., & Munk, M. D. (2008). Social uddannelsesmobilitet på kandidat- og forskeruddannelser. SFI - det nationale forskningsinstitut for velfærd.

Meuleman, A. M., Garrett, R., Wrench, A., & King, S. (2015). Some people might say I'm thriving but.: Non-traditional students' experiences of university. International Journal of Inclusive Education, 19(5), 503-517). https://doi.org/10.1080/13603116.2014.945973

Okay-Somerville, B., Allison, I., Luchinskaya, D., & Scholarios, D. (2022). Disentangling the Impact of Social Disadvantage on "Becoming Employable": Evidence from STEM Student University-to-Work Transitions. Studies in Higher Education, 47(3), 545-559. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1335960&site=ehost-live . https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1767052

Olesen, S. G. (2011). Portræt af pædagogstuderende anno 2011. Vera, Tidsskrift for Pædagoger, 57, 25-29.

Olesen, S. G., & Sommer Harrits, G. (2012). På vej til professionerne: Rekruttering, identitet og professionsstrategier blandt studerende ved danske professionsuddannelser. VIA Systime.

Petersen, K. A., & Lundin, S. (2007). Nursing Education in Sweden: Recruitment from Different Socioeconomic Backgrounds. Nordic Journal of Nursing Research, 27(3), 19-23. https://doi.org/10.1177/010740830702700305

Pilegaard Jensen, T., & Haselmann, S. (2012). Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse. En beskrivende analyse. AKF Rapport.

Reay, D. (2003). A Risky Business? Mature Working-class Women Students and Access to Higher Education Gender & Education, 15(3), 301-317. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=10466114&site=ehost-live . https://doi.org/10.1080/09540250303860

Reay, D., Crozier, G., & Clayton, J. (2009). 'Strangers in Paradise'? Sociology, 43(6), 1103-1121. https://doi.org/10.1177/0038038509345700

Reay, D., Crozier, G., & Clayton, J. (2010). "Fitting in" or "standing out": Workingclass students in UK higher education. British Educational Research Journal, 36(1), 107-124. https://doi.org/10.1080/01411920902878925

Reimer, D., & Schwabe, U. (2023). Stability or Change? Social Inequality at the Transition from Bachelor's to Master's Degree Programmes in Germany. Empirical Evidence from Four Graduate Cohorts. European Educational Research Journal, 22(2), 170-197. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1365813&site=ehost-live . https://doi.org/10.1177/14749041221101293

Reimer, D., & Thomsen, J.-P. (2019). Vertical and horizontal stratification in higher education. In R. Becker (Ed.), Research Handbook on the Sociology of Education (pp. 308-328). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.1016/j.nuclcard.2007.06.010

Smith, E., Reimer, D., & Kjeldsen, C. C. (2020). Betydning af individuelle faktorer for frafaldsrisiko - en analyse af spørgeskemaer og studieadministrative data. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 16(28), 164-181. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/115942 . https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.115942

Staunæs, D., & Søndergaard, D. M. (2006). Intersektionalitet - udsat for teoretisk justering. Kvinder, køn & Forskning, 2(3). https://doi.org/10.7146/kkf.v0i2-3.28086

Steensen, J. J. E. (2011). Rekruttering og professionalitet: Dispositioner som læreruddannelses missing link. In Johansen, M.B & Olesen, S.G. (Ed.) Professionernes sociologi og vidensgrundlag (pp. 207-225). VIA Systime.

Tænketanken DEA. (2019). Uddannelsernes rolle for social mobilitet. https://dea.nu/sites/dea.nu/files/uddannelsernes_rolle_for_social_mobilitet_0.pdf

Tænketanken DEA. (2020). Social Mobilitet på de videregående uddannelser.

Tænketanken DEA. (2021). Social mobilitet på de videregående uddannelser - udvalgte uddannelsers evne til at løfte studerende fra lavindkomstfamilier.

Tænketanken DEA. (2022). Et uddannelseslandskab i forandring.

Tænketanken DEA. (2023). Social baggrund og valg af videregående uddannelse og job.

Teixeira, P. N., Silva, P. L., Biscaia, R., & Sá, C. (2022). Competition and Diversification in Higher Education: Analysing Impacts on Access and Equity in the Case of Portugal. European Journal of Education, 57(2), 235-254. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1334580&site=ehost-live . https://doi.org/10.1111/ejed.12501

Thomsen, J. P. (2012). Exploring the Heterogeneity of Class in Higher Education: Social and Cultural Differentiation in Danish University Programmes. British Journal of Sociology of Education, 33(4), 565-585. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ970406&site=ehost-live . https://doi.org/10.1080/01425692.2012.659458

Thomsen, J. P. (2022). The social class gap in bachelor's and master's completion: university dropout in times of educational expansion. Higher Education, 83(5), 1021-1038. https://doi.org/10.1007/s10734-021-00726-3

Thomsen, J. P., & Andrade, S. (2023). Uddannelse og ulighed i Danmark 1991-2020. Samfundsøkonomen, 2, 54-63. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2023i2.136920

Thomsen, J. P., Dencker, S., & Mørch Pedersen, T. (2013). Hvem læser på velfærdsprofessionsuddannelserne?: ændringer i rekrutteringsmønstre de sidste 25 år. Dansk Sociologi, 24(3), 11-35. https://doi.org/10.22439/dansoc.v24i3.4695

Tieben, N., & Wolbers, M. H. J. (2010). Transitions to post-secondary and tertiary education in the Netherlands: a trend analysis of unconditional and conditional socio-economic background effects. Higher Education 60(1), 85-100. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=51220500&site=ehost-live . https://doi.org/10.1007/s10734-009-9289-7

Tricco, A. C., Antony, J., Zarin, W., Strifler, L., Ghassemi, M., Ivory, J., Perrier, L., Hutton, B., Moher, D., & Straus, S. E. (2015). A scoping review of rapid review methods. BMC Medicine, 13(1). https://doi.org/10.1186/s12916-015-0465-6

Troiano, H., Torrents, D., & Daza, L. (2021). Compensation for poor performance through social background in tertiary education choices. Studies in Higher Education, 46(6), 1225-1240. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=150678012&site=ehost-live . https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1666262

Ulriksen, L. (2004). Den implicitte studerende. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 3, 50-59.

Universitetskanslersämbetet. (2013). Social bakgrund och genomströmning i högskolan. En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram (Vol. 4). www.uk-ambetet.se

Wollscheid, S., & Tripney, J. (2021). Rapid reviews as an emerging approach to evidence synthesis in education. London Review of Education, 19(1). https://doi.org/10.14324/LRE.19.1.32

Downloads

Publiceret

2024-05-23

Citation/Eksport

Grøndahl Glavind, J., Graversgaard Hansen, D., & Bang-Kristjansen, S. (2024). Social ulighed på professionsbacheloruddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 19(36). https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.140312