Motiverende rammer i et programmeringskursus ved hjælp af to-sporede øvelseshold

Forfattere

  • Sine Zambach Copenhagen Business School

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.140251

Resumé

I vores samfund er programmering og IT-kompetencer vigtige. Men i kurser der introducerer programmering på videregående uddannelser, er det ofte svært at designe kursusarbejdet på en måde, der engagerer og motiverer både begyndere og folk, der allerede kan programmere lidt.

Denne artikel er et casestudie, der undersøger designet af valgfrie øvelses-spor som et kortere "fast-track" for erfarne eller velforberedte studerende og et længere "normal-track" for dem, der har brug for hjælp til at løse de tekniske dele af kursusarbejdet. Forsøget analyseres ved hjælp af Self-determination teori for at undersøge de studerendes motivation i et sådant set-up.

De studerende klarer sig godt og er generelt er glade for at kunne vælge mellem kurser for at finde deres egen læringsvej. Hvorvidt en 2-dages introduktionsworkshop eller en sporopdeling skaber de bedste rammer for programmeringskurser, ville være interessant at undersøge i fremtiden.

Referencer

Alvarado, C., Umbelino, G., & Minnes, M. (2018, February). The persistent effect of pre-college computing experience on college CS course grades. In Proceedings of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (pp. 876-881). https://doi.org/10.1145/3159450.3159508

Bandura, A. (2006). Toward a psychology of human agency. Perspectives on psychological science, 1(2), 164-180. https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00011.x

Borsotti, V. (2018, May). Sigsoft distinguished paper - Barriers to gender diversity in software development education: Actionable insights from a Danish case study. In 2018 IEEE/ACM 40th International Conference on Software Engineering: Software Engineering Education and Training (ICSE-SEET) (pp. 146-152). IEEE. https://doi.org/10.1145/3183377.3183390

Bundsgaard, J., Bindslev, S., Caeli, E. N., Pettersson, M., & Rusmann, A. (2019). Danske elevers teknologiforståelse: resultater fra ICILS-undersøgelsen 2018. Aarhus Universitetsforlag.

Cohoon, J. P., & Tychonievich, L. A. (2011, March). Analysis of a CS1 approach for attracting diverse and inexperienced students to computing majors. In Proceedings of the 42nd ACM technical symposium on Computer science education (pp. 165-170). https://doi.org/10.1145/1953163.1953217

Daniel, B. (2015). Big Data and analytics in higher education: Opportunities and challenges. British journal of educational technology, 46(5), 904-920. https://doi.org/10.1111/bjet.12230

DEA & Microsoft (2019) Hvordan får vi STEM på lystavlen hos børn og unge? - Og hvilken rolle spiller køn for interesseskabelsen? https://www.datocms-assets.com/22590/1605692412-deastem-rapport-endelig.pdf

Eickelmann, B. (2019). Measuring secondary school students' competence in computational thinking in ICILS 2018-challenges, concepts, and potential implications for school systems around the world. In Computational thinking education (pp. 53-64). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6528-7_4

Fisher, A., & Margolis, J. (2003, January). Unlocking the clubhouse: Women in computing. In Proceedings of the 34th SIGCSE technical symposium on Computer science education (p. 23). https://doi.org/10.1145/611892.611896

Grabarczyk, P., Nicolajsen, S. M., & Brabrand, C. (2022, November). On the Effect of Onboarding Computing Students without Programming-Confidence or-Experience. In Koli Calling'22: 22nd Koli Calling International Conference on Computing Education Research (pp. 1-8). https://doi.org/10.1145/3564721.3564724

Jenkins, T., & Davy, J. (2002). Diversity and motivation in introductory programming. Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences, 1(1), 1-9. https://doi.org/10.11120/ital.2002.01010003

Marcher, M. H., Christensen, I. M., Grabarczyk, P., Graversen, T., & Brabrand, C. (2021, August). Computing Educational Activities Involving People Rather Than Things Appeal More to Women (CS1 Appeal Perspective). In Proceedings of the 17th ACM Conference on International Computing Education Research (pp. 145-156). https://doi.org/10.1145/3446871.3469761

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd.

Mishkin, A. (2019, February). Applying self-determination theory towards motivating young women in computer science. In Proceedings of the 50th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (pp. 1025-1031). https://doi.org/10.1145/3287324.3287389

Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and research in Education, 7(2), 133-144. https://doi.org/10.1177/1477878509104318

Robins, A., Rountree, J., & Rountree, N. (2003). Learning and teaching programming: A review and discussion. Computer science education, 13(2), 137-172. https://doi.org/10.1076/csed.13.2.137.14200

Tomkin, J. H., & Charlevoix, D. (2014, March). Do professors matter? Using an a/b test to evaluate the impact of instructor involvement on MOOC student outcomes. In Proceedings of the first ACM conference on Learning@ scale conference (pp. 71-78). https://doi.org/10.1145/2556325.2566245

Downloads

Publiceret

2024-05-23

Citation/Eksport

Zambach, S. (2024). Motiverende rammer i et programmeringskursus ved hjælp af to-sporede øvelseshold. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 19(36). https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.140251