Operationelle læringsmål: Revision med studenterinddragelse

Forfattere

  • Marianne Ellegaard Københavns Professionshøjskole
  • Henriette Lorenzen Københavns Professionshøjskole
  • Jesper Bahrenscheer Københavns Professionshøjskole

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.140195

Resumé

Abstract

Vi præsenterer et udviklingsprojekt, hvor underviserne på Bioanalytikeruddannelsen på Københavns Professionshøjskole har lavet en fælles revision af alle uddannelsens læringsmål. Formålet var at fremme de studerendes forståelse af målene og dermed understøtte aktivt brug, hvorfor revisionsarbejdet bl.a. bygger på input fra de studerende i form af en survey inden arbejdet blev igangsat samt feedback på pilotudgaver af de reviderede målformuleringer. Udviklingsarbejdet blev udført i et samarbejde mellem alle undervisere i arbejdsgrupper for hvert semester og med peer feedback mellem semestrene på udkast til målbeskrivelser. Resultatet var:

  • Færre læringsmål med tydelig adskillelse mellem mål og indhold
  • Et standardiseret format via fælles skabelon for målbeskrivelser for alle semestre
  • Tydeligere og for de studerende mere forståelige formuleringer: Mere brugervenligt og ensartet sprog mellem semestre

Et kort og præcist format, der fokuserer på, hvad de studerende skal kunne med kursets/semestrets faglige indhold

Referencer

Bekendtgørelse 771 (2023). https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/771

Biggs, J.B., C Tang, G. Kennedy (2022). Teaching for Quality Learning at University. 5 udg., 1. udg. 1999. Maidenhead, Open University Press.

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: Cognitive and affective domains. New York: David McKay.

Brooks, S., Dobbins, K., Scott, J.J.A., Rawlinson, M. & Norman, R. I. (2014). Learning about learning outcomes: the student perspective, Teaching in Higher Education, 19 (6), 721-733. https://doi.org/10.1080/13562517.2014.901964

Clausen, T. & Hvass, H. (2018). Hvad lærer de studerende, at de skal lære? en undersøgelse af kandidatstuderendes opfattelse og brug af læringsmål, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 13(24), 5-19. https://doi.org/10.7146/dut.v13i24.96686

Christiansen, F. V., Horst, S., & Rump, C. Ø. (2013). Kursusbeskrivelser I: Rienecker L., Jørgensen P. S., Dolin, J., Ingerslev G. H. Universitetspædagogik. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 133-143.

Lodder; N. & Meijers, F. (2017). Collective learning, transformational leadership and new forms of careers guidance in universities. British journal of guidance & counselling, 45(5), 532-546. https://doi.org/10.1080/03069885.2016.1271864

Erikson, M.G. & Erikson, M. (2019). Learning outcomes and critical thinking - good intentions in conflict. Studies in Higher Education, 44(12), 2293-2303. https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1486813

Schoepp, K. (2019). The state of course learning outcomes at leading universities. Studies in Higher Education, 44(4), 615-627. https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1392500

Olin, S.J., Springer, C. & Royal, K. (2022). Veterinary Students' Use of Learning Objectives, Journal of Veterinary Medical Education, 49(6), 751-758. https://doi.org/10.3138/jvme-2021-0023

Sin, C. (2014). Lost in translation: the meaning of learning outcomes across national and institutional policy contexts. Studies in Higher Education, 39(10), 1823-1837. https://doi.org/10.1080/03075079.2013.806463

Thomasen, I.N., Lorenzen, H. & Johnsen, S. (2019). Gruppebaserede læringsrum - rummer de læring? Studerendes oplevelser af tre forskellige læringsrum, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 14(27), 155-176. https://doi.org/10.7146/dut.v14i27.112641

Downloads

Publiceret

2024-05-23

Citation/Eksport

Ellegaard, M., Lorenzen, H., & Bahrenscheer, J. (2024). Operationelle læringsmål: Revision med studenterinddragelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 19(36). https://doi.org/10.7146/dut.v19i36.140195