Tilhør og anerkendelse – studenterperspektiver på psykosociale problemer i videregående uddannelse

Forfattere

  • Lene Larsen Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
  • Aske Stigemo Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
  • Trine Wulf-Andersen Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
  • Lone Krogh Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
  • Annie Aarup Jensen Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v18i34.133901

Resumé

Det er velkendt, at mange studerende på de videregående uddannelser mistrives på forskellige måder og af forskellige årsager. Vi ved dog mindre om, hvordan de oplever at være studerende på en videregående uddannelse. Formålet med denne artikel er at vise, hvilke kampe studerende med psykosociale vanskeligheder kæmper for at føle tilhør til deres uddannelse og at opnå en meningsfuld tilknytning til studie- og læringsmiljøerne. Empirisk bygger artiklen på dybdegående interviews med 47 studerende fra syv danske videregående uddannelsesinstitutioner om deres erfaringer med psykosociale problemer. Artiklen arbejder teoretisk med at analysere psykosociale processer som (manglende) oplevelser af tilhør og anerkendelse. Analytisk vises tre overordnede forhold, der står centralt i studerendes erfaringer med at håndtere psykosociale vanskeligheder i forhold til uddannelse: temporale strukturer, ekstraarbejde og skam. På den baggrund diskuteres, hvordan en øget interesse for de studerendes tilhør kan bidrage til at kvalificere uddannelsesinstitutionernes evne til at rumme unge med psykosociale problemer.

Referencer

Adam, B. (1998). Timescapes of Modernity. Routledge.

Andersen, A. S. (2015). Historical Transformations Within Danish Higher Education. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09716-9_4

I: The Roskilde Model: Problem-Oriented Learning and Project Work. Springer.

Antonsich, M. (2010). Searching for belonging - An analytical framework. Geography Compass, 4(6), 644-659. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2009.00317.x

Baik, C., Larcombe, W., & Brooker, A. (2019). How universities can enhance student mental wellbeing. The student perspective. Higher Education Research and Development, 38 (4), 674-687. https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1576596

Bengtsen, S. E., Sarauw, L. L., Filippakou, O. (2021). In search of student time: Student temporality and the future university. In: S. E. Bengtsen, S. Robinson, & W. Shumar (Eds.), The university becoming. Perspectives from philosophy and social theory. Debating higher education: Philosophical perspectives Vol. 6. (pp. 95-109). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69628-3_7

Bernstein, B. (2001). Pædagogiske koder og deres praksismodaliteter. I: L. Chouliaraki & M. Bayer (Red.), Basil Bernstein, pædagogik, diskurs og magt (s. 69-93). Akademisk Forlag.

Bourdieu, P. (1998). Practical reason - On the theory of action. Polity Press

Brooks, R. & O'Shea, S. (eds.) (2021). Reimagining the higher education student. Constructing and contesting identities. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367854171

Burke, P. J. (2017). Difference in higher education pedagogies: Gender, emotion and shame. Gender and Education, 29(4), 430-444. https://doi.org/10.1080/09540253.2017.1308471

Burke, P. J., & Crozier, G. (2014). Higher education pedagogies: Gendered formations, mis/recognition and emotion. Journal of Research in Gender Studies, 4(2), 52-67.

Christensen, A. B. & Kristiansen, M.H. (2020): "Jeg ser det som et ekstra job, jeg har". I Dansk Pædagogisk Tidsskrift (2020, 1): Nye udfordringer på universitetet - pædagogik mellem lyst og nødvendighed. https://dpt.dk/temanumre/2020-1/

Cuervo, H. & Wyn, J. (2014). Reflections on the use of spatial and relational metaphors in youth studies. Journal of Youth Studies 17 (7), 901-915. https://doi.org/10.1080/13676261.2013.878796

Davies, B. (2000a). (In)scribing body/landscape relations. Alta Mira Press.

Davies, B. (2000b). A body of writing 1990-1999. Alta Mira Press.

Domina, T., Penner, A., & Penner, E. (2017). Categorical inequality: Schools as sorting machines. Annual Review of Sociology, 43, 311-330. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-060116-053354

EU (2015), The ECTS Users' Guide, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. https://doi.org/10.2766/87192.

Fraser, N. (2001). Recognition without Ethics? Theory, Culture & Society, Vol. 18 (2-3), pp. 21-42. https://doi.org/10.1177/02632760122051760

Frost, L. (2016). Exploring the concepts of recognition and shame for social work. Journal of Social Work Practice, 30(4), 431-446. https://doi.org/10.1080/02650533.2015.1132689

Gravett, K., & Ajjawi, R. (2021). Belonging as situated practice. Studies in Higher Education, 1-11. https://doi-org.ep.fjernadgang.kb.dk/10.1080/03075079.2021.1894118

Hansen, E. J. (2011). Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. Hans Reitzels Forlag. 2. udgave.

Holloway, S. (2001). The experience of Higher Education from the Perspective of Disabled Students. Disability & Society, 16(1), 597-615. https://doi.org/10.1080/09687590120059568

Honneth, A. (1996). The struggle for recognition - The moral grammar of social conflicts. Polity Press.

Ibrahim, A. K., Kelly, S. J., Adams, C. E., & Glazebrook, C. (2013). A systematic review of studies of depression prevalence in university students. Journal of Psychiatric Research, 47(3), 391-400. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2012.11.015

Jensen, A.A. & Krogh L. (2020). Unge med trivselsproblemer i kollaborative læringsfællesskaber i videregående uddannelse. Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr.1, Nye udfordringer på universitetet - pædagogik mellem lyst og nødvendighed. https://dpt.dk/temanumre/2020-1/

Kristiansen, M.H. (2022). "Hører jeg så ikke til her?" En institutionel etnografi for studerende i psyko-sociale vanskeligheder i videregående uddannelse. PhDskolen for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Larsen, L., Weber S. S., Wulf-Andersen, T. (2020). Asynkronitet og sortering i et accelereret uddannelsessystem. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 1. Nye udfordringer på universitetet - pædagogik mellem lyst og nødvendighed. https://dpt.dk/temanumre/2020-1/

Larsen, L., Wulf-Andersen, T. Nielsen, S.B., Mogensen, K.H. (2016). Udsatte unges uddannelsesdeltagelse: Tilhør og steder som teoretiske perspektiver. Sociologi i dag, 46, nr. 3-4, s. 110-129.

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation. University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Olesen, H. S. (2012). The Societal Nature of Subjectivity: An Interdisciplinary Methodological Challenge. A Psycho-societal Approach in Empirical Social Research. Forum: Qualitative Social Research. Sozialforschung. Volume 13, No. 3, Art. 4.

Rosa, H. (2013). Social acceleration: A new theory of modernity. Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/rosa14834

Sarauw, L. L. & Madsen, S.R. (2020). Higher education in the paradigm of speed: Student perspectives on the risks of fast-track degree completion. Learning and Teaching, Vol. 13, 1-23. https://doi.org/10.3167/latiss.2020.130102

Sarauw, L. L., & Madsen, S. R. (2016). Studerende i en fremdriftstid: Prioriteter, valg og dilemmaer set i lyset af fremdriftsreformen: Analyser og tal fra landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 4.354 universitetsstuderende. DPU, Århus Universitet.

Skeggs, B. (2004). Exchange, value and affect: Bourdieu and 'the self'. The Sociological Review, 52(2_suppl), 75-95. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2005.00525.x

Stigemo, A., Larsen, L. & Wulf-Andersen, T. (2021): "Hvis de først taber et skridt…" Vejledere og rådgiveres perspektiver på mistrivsel blandt studerende i videregående uddannelse. Studielivsprojektet, Roskilde Universitet

Storrie, K., Ahern, K., & Tuckett, A. (2010). A systematic review: Students with mental health problems - A growing problem. International Journal of Nursing Practice 16, 1-6. https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2009.01813.x

Sundhedsstyrelsen (2021): Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2021. Sundhedsstyrelsen. https://www.regioner.dk/media/20944/sundhedsprofilen_2021_020322_low.pdf

Tænketanken Perspektiv (2019). Nødvendigt for nogle, godt for alle. En undersøgelse af vilkår for studerende med funktionsnedsættelser på lange og mellemlange videregående uddannelser.

Thomas, K. C. (2019). Rethinking Student Belonging in Higher Education. From Bourdieu to Borderlands. Routhledge. https://doi.org/10.4324/9780429458903

Thomsen, J-P. (2022). The social class gap in bachelor's and master's completion: university dropout in times of educational expansion. Higher Education, 83, 1021-1038. https://doi.org/10.1007/s10734-021-00726-3

UFM (2022). Bedre vilkår for studerende med funktionsnedsættelser. Afrapportering fra Arbejdsgruppen for studerende med funktionsnedsættelser. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932

Ulriksen, L. (2009). The implied Student. Studies in Higher Education. Vol. 34, No. 5, August 2009, 517-532. https://doi.org/10.1080/03075070802597135

Wulf-Andersen, T., Larsen, L., Jensen, A.A., Krogh, L. Stigemo, A. Kristiansen, M. H. (2022). Students with psychosocial problems in higher education. Battling and belonging. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003221029

Wulf-Andersen, T. & Larsen, L. (2020): Students, psychosocial problems and shame in neoliberal higher education. Journal of Psychosocial Studies, Special Issue: Psychosocial approaches to neoliberal policies, welfare institutions and practices in the Nordic welfare states. https://doi.org/10.1332/147867320X15982855867251

Wulf-Andersen, T. (2012). Poetic representation: Working with dilemmas of involvement in participative social work research. European Journal of Social Work, 15(4), 563580. https://doi.org/10.1080/13691457.2012.705261

Downloads

Publiceret

2023-05-01

Citation/Eksport

Larsen, L., Stigemo, A., Wulf-Andersen, T., Krogh, L., & Aarup Jensen, A. (2023). Tilhør og anerkendelse – studenterperspektiver på psykosociale problemer i videregående uddannelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 18(34), 41–58. https://doi.org/10.7146/dut.v18i34.133901

Nummer

Sektion

Videnskabelig artikel