Hvad er Digital pædagogik? – Konturer af et nyt praksis- og forskningsfelt

Forfattere

  • Jens Jørgen Hansen Syddansk Universitet
  • Rikke Toft Nørgård

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v17i32.129582

Resumé

Baggrund: Den pædagogisk virkelighed er i forandring, og digitale teknologier spiller en betydelig rolle i universitetsundervisningens undervisningsformer.

Formål: Formålet er at skabe overblik over det faglige domæne Digital pædagogiks betydninger og bidrage til en robust definition, der giver legitimitet og identitet og fremadrettet kan bruges i universitetspædagogikkens praksis, forskning og udvikling.

Metode: Metodisk knyttes an til en induktiv analysestrategi, som indkredser en definition af Digital pædagogik, og en deduktiv analysestrategi, som tester definitionen i forhold til eksisterende definitioner og forskningsprojekter.

Resultater: Artiklen udvikler en definition af Digital pædagogik som et tværdisciplinært fagligt domæne, der er influeret af eksisterende faglige domæner som uddannelsesteknologi, didaktik og almenpædagogik.

Konklusion: Digital pædagogik kan fungere som et teoretisk grundlag til at forstå, udvikle og undersøge den digitale virkeligheds praksis. Digital pædagogik kan både forstærke videnskabelig forståelse af undervisning, læring og vejledning og på samme tid bidrage til at udvikle innovative og effektive læringsmiljøer og didaktiske design, som kan forbedre
læringsomgivelserne.

Forfatterbiografi

Jens Jørgen Hansen, Syddansk Universitet

Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, Lektor, Ph.d.

 

Referencer

Barber, W., King, S., & Buchanan, S. (2015). Problem based learning and authentic assessment in digital pedagogy: Embracing the role of collaborative communities. Electronic Journal of E-Learning, 13(2), 59-67.

Basballe, D. A., Hjorth, M., Iversen, O. S., Caspersen, M., Lundgaard Hansen, B., & Holm Kanstrup, K. (2021). Gapanalyse af teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem fra grundskole til ungdomsuddannelser. Danske Professionshøjskoler.https:/-n--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/wp-content/uploads/2021/01/gap analyse.2021.pdf.

Bates, A. W. (2015). Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning. Hentet fra https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/

Bayne, S., Evans, P., Ewins, R., Knox, J., & Lamb, J. (2020). The manifesto for teaching online. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/11840.001.0001

Beetham, H., & Sharpe, R. (Eds.). (2007). Rethinking pedagogy for a digital age: Designing and delivering e learning. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203961681

Coffey A (2013) Analysing documents. In: Flick U (ed.) The Sage Handbook of Qualitative Data Analysis. London: Sage, pp. 367-379. https://doi.org/10.4135/9781446282243.n25

Conole, G. (2013). Designing for Learning in an Open World. New York, NY: Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8517-0

Croxall, B. (2012, January). Digital pedagogy. A digital pedagogy unconference. Paper præsenteret på Modern Language Association- Round Table Conference, Boston, MA. Hentet fra http://www.briancroxall.net/digitalpedagogy/what-is-digital-pedagogy/

Cuban, L. (1986). Teachers and machines: The classroom use of technology since 1920. Teachers College Press.)

Cunningham, & Kelly, (2017). Epistemic practices of engineering for education. Science Education, 101 (3), 486-505. https://doi.org/10.1002/sce.21271

Davies, R., Sprague, C. R., & New, C. (2008). Integrating technology into a science classroom. The impact of the laboratory and technology on learning and teaching science K-16, 207-237.

Dirckinck-Holmfeld, L. (2004). Et europæisk perspektiv på e-læring. In E-læring på Arbejde, p. 15-29. Roskilde Universitetsforlag

Dohn, N. B., & Hansen, J. J. (2016). Didaktik, design og digitalisering: En begrebsoversigt. In Didaktik, design og digitalisering (pp. 21-41). København: Samfundslitteratur.

Dohn, N. B., Thorsen, M., & Larsen, S. (2013). E-læring. Universitetspædagogik. Samfundslitteratur.

Facer, K., & Selwyn, N. (2021). Digital Technology and the Futures of Education: Towards 'Non-Stupid'Optimism.

Fawns, T. (2019). Postdigital education in design and practice. Postdigital Science and Education, 1(1), 132-145.), s. 139 https://doi.org/10.1007/s42438-018-0021-8

Fletcher-Flinn, C. M., & Gravatt, B. (1995). The efficacy of computer assisted instruction (CAI): A meta-analysis. Journal of educational computing research, 12(3), 219-241. https://doi.org/10.2190/51D4-F6L3-JQHU-9M31

Freire, P. (2018). Pedagogy of the oppressed. Bloomsbury publishing USA. https://doi.org/10.4324/9780429269400-8

Gleason, N. W. (2018). Higher education in the era of the fourth industrial revolution. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0194-0

Goodfellow, R., & Lea, M. R. (Eds.). (2013). Literacy in the digital university: Critical perspectives on learning, scholarship and technology. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203074510

Goodlad, J.I., Klein, M.F., & Tye, K.A. (1979). The domains of curriculum and their study. In J.I. Goodlad (ed.), Curriculum inquiry, p. 43-76). New York: McGraw-Hill.

Greenhow, C., Lewin, C., & Staudt Willet, K. B. (2021). The educational response to Covid-19 across two countries: a critical examination of initial digital pedagogy adoption. Technology, Pedagogy and Education, 30(1), 7-25. https://doi.org/10.1080/1475939X.2020.1866654

Habermas, J. (2015). Knowledge and human interests: A general perspective. G. Gutting, Continental Philosophy of Science, (pp. 310-321). Malden, MA: Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9780470755501.ch23

Hansen, J. J. (2010). Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning. København: Akademisk forlag.

Harbo, T., Lysne A. & Stenhouse L. (1974). Pedagogisk perspektiv: Knud Grue-Sørensen, Oslo: Aschehoug, 1974.

Harris, K. D. (2013). Play, Collaborate, Break, Build, Share:"Screwing Around" in Digital Pedagogy. Polymath: An Interdisciplinary Arts and Sciences Journal, 3(3).

Heimann, P. (1976). Didaktik als Theorie und Lehre. In P. Heimann (Ed.), Didaktik als Unterrichtswissenschaft (pp. 142-167). Stuttgart: Ernst Klett Verlag.

Henderson, M., Selwyn, N., & Aston, R. (2017). What works and why? Student perceptions of 'useful'digital technology in university teaching and learning. Studies in Higher Education, 42(8), 1567-1579. https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1007946

Henriksen, D., Richardson, C., & Mehta, R. (2017). Design thinking: A creative approach to educational problems of practice. Thinking skills and Creativity, 26, 140-153. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.10.001

Herbart, Johann Friedrich (1887/1964): Allgemeine Pädagogik aus dem Zwecke der Erziehung abgeleitet, in: Sämtliche Werke, Bd. 2. Neudruck der Ausgabe Langensalza 1887.

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review, 27 March.

Hutchby, I. (2001). Technologies, texts and affordances. Sociology, 35(2), 441-456.) https://doi.org/10.1177/S0038038501000219

Imsen, G. (2013). Lærerens verden - indføring i almen didaktik (5. udg.). København: Gyldendal.

Jank, W. & Meyer, H. (2012). Didaktiske modeller. Grundbog i didaktik. København: Gyldendal.

Jones, C. (2015). Networked learning: An educational paradigm for the age of digital networks. London/NY: Springer Publishers. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01934-5

Jones, C. (2015) "Theories of Learning in a Digital Age", i: Jones, C: Networked Learning. An Educational Paradigm for the Age of Digital Networks, London/NY: Springer Publishers, s. 47-78. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01934-5_3

Jones, W. A. (2011). Variation among academic disciplines: An update on analytical frameworks and research. Journal of the Professoriate, 6(1), 9-27.

Kemper, L., Vorhoff, G., & Wigger, B. U. (2020). Predicting student dropout: A machine learning approach. European Journal of Higher Education, 10(1), 28-47. https://doi.org/10.1080/21568235.2020.1718520

Kergel, D., Heidkamp-Kergel, B., Arnett, R. C., & Mancino, S. (Eds.). (2020). Communication and Learning in an Age of Digital Transformation. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429430114

Kivunja, C. (2013). Embedding digital pedagogy in pre-service higher education to better prepare teachers for the digital generation. International Journal of Higher Education, 2(4), 131-142. https://doi.org/10.5430/ijhe.v2n4p131

Kirkwood, A. & Price, L. (2014). Technology-enhanced learning and teaching in higher education: what is 'enhanced' and how do we know? A critical literature review. Learning, Media and Technology, 39(1) p. 6-36. https://doi.org/10.1080/17439884.2013.770404

Koschmann, T. (2012). CSCL: Theory and practice of an emerging paradigm. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203052747

Laurillard, D. (2002). Rethinking university teaching: A conversational framework for the effective use of learning technologies. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203304846

Laurillard, D. (2008). The teacher as action researcher: Using technology to capture pedagogic form. Studies in Higher education, 33(2), 139-154. https://doi.org/10.1080/03075070801915908

Laurillard, D. (2013). Teaching as a design science: Building pedagogical patterns for learning and technology. Routledge.

Laurillard, D. (2008). The teacher as action researcher: Using technology to capture pedagogic form. Studies in Higher education, 33(2), 139-154. https://doi.org/10.1080/03075070801915908

Lewin, D., & Lundie, D. (2016). Philosophies of digital pedagogy. Studies in Philosophy and Education, 35(3), 235-240. https://doi.org/10.1007/s11217-016-9514-7

MacKenzie, T. (2016). Dive into inquiry: Amplify learning and empower student voice. EdTechTeam Press.

McKenney, S., & Reeves, T. C. (2018). Conducting educational design research. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315105642

Means, B., Bakia, M., & Murphy, R. (2014). Learning online: What research tells us about whether, when and how. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203095959

Mitcham, C. (2001). Philosophizing about technology: Why should we bother? Hentet fra: http://ethix.org/2001/06/01/philosophizing-about-technology-why-should-we-bother

Morris, S. M. (2013). Decoding Digital Pedagogy, pt: 1 Beyond the LMS. Hybrid Pedagogy. Hentet fra https://hybridpedagogy.org/decoding-digital-pedagogy-pt-1-beyond-the-lms/

Nathan, M. J., & Sawyer, R. K. (2014). Foundations of the learning sciences. In The Cambridge handbook of the learning sciences (pp. 21-43). https://doi.org/10.1017/CBO9781139519526.004

Nelson, H. G., & Stolterman, E. (2012). The design way: Intentional change in an unpredictable Cambridge, MA: MIT https://doi.org/10.7551/mitpress/9188.001.0001

Nia, M. G., & de Vries, M. J. (2016). "Standards" on the bench: Do standards for technological literacy render an adequate image of technology? Journal of Technology and Science Edu cation, 6(1), 5-18. https://doi.org/10.3926/jotse.207. https://doi.org/10.3926/jotse.207

Nwana, H. S. (1990). Intelligent tutoring systems: an overview. Artificial Intelligence Review, 4(4), 251-277. https://doi.org/10.1007/BF00168958

Nørgård, R.T. & Hansen, J.J.: Definition af Digital pædagogik and learning in higher education. Hentet fra: https://dun-net.dk/sigs-special-interest-groups/dip-digital-pedagogy-and-learning-in-higher-education/

Nørgård, R.T. (2021). Hybrid undervisning og læring: Principper, formater og aktiviteter. I: Kognition & Pædagogik, Bind 31, Nr. 122, 2021, s. 20-34.

Paulsen, M., & Tække, J. (2021). A New perspective on education in the digital age: Teaching, Media and Bildung, Bloomsbury Acedemic.

Richey, R.C. (2008). Reflections on the 2008 AECT Definitions of the Field. TechTrends. 52 (1): 24-25. doi:10.1007/s11528-008-0108-2. S2CID 189912472.) https://doi.org/10.1007/s11528-008-0108-2

Rienecker & Stray Jørgensen, Universitetspædagogiske praksisser, Samfundslitteratur, 2015

Ryberg, T. (2021). Historisk blik på uddannelsesteknologi og online undervisning. Kognition & Paedagogik, 31(122), 8-19.

Säljö, R. (2000). Læring i praksis. Et sociokulturelt perspektiv. Hans Reitzel.

Schubert, W. H. (2008). Curriculum Inquiry. I: Connelly, M.F., He, M.F. & Phillion, J. (eds.). The SAGE Handbook of Curriculum and Instruction. Los Angeles: Sage Publications, 2008. pp. 399-419. https://doi.org/10.4135/9781412976572.n19

Seels, B. B. & Richey, R. C. (1994). Instructional technology: The definition and domains of the field. Bloomington, IN: Association for Educational Communications and Technology.

Selwyn, N. 2011. "Editorial: In Praise of Pessimism - The Need for Negativity in Educational Technology." British Journal of Educational Technology 42 (5): 713 - 718. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2011.01215.x

Selwyn, N. (2016). Minding our language: why education and technology is full of bullshit… and what might be done about it. Learning, Media and Technology, 41(3), 437-443. https://doi.org/10.1080/17439884.2015.1012523

Sharpe, R., & Oliver, M. (2007). Supporting practitioners' design for learning: Principles of effective resources and interventions. In Rethinking pedagogy for a digital age (pp. 137-148). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203961681-20

Smyth, R. (2004). Exploring the usefulness of a conceptual framework as a research tool: a researcher's reflections. Issues in educational research, 14(2), 167-180.

Stahl, G., Koschmann, T., & Suthers, D. D. (2006). Computer supported collaborative learning. In R. Keith, Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences (pp. 409-425). Cambridge, England: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511816833.025

Stommel, J. (2014). Critical digital pedagogy: a definition. Hybrid Pedagogy. Hentet fra: http://www.digitalpedagogylab.com/hybridped/critical-digital-pedagogy-definition

Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC medical research methodology, 8(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45

Uljens, M. (1997). Grunddrag til en reflektiv skoldidaktisk teori, in: Uljens, Michael (red.). Didaktik, Studenterlitteratur

Uljens, M. (2001). On general education as a discipline. Studies in Philosophy and Education, 20(4), 291-301. https://doi.org/10.1023/A:1011830623420

Väätäjä, J. O., & Ruokamo, H. (2021). Conceptualizing dimensions and a model for digital pedagogy. Journal of Pacific Rim Psychology, 15, 1834490921995395. https://doi.org/10.1177/1834490921995395

Van Valkenburg, W., Dijkstra, W., de los Arcos, B., & Goeman, K. (2020). European Maturity Model for Blended Education.

Veletsianos, G., and Moe, R. (2017). The rise of educational technology as a sociocultural and ideological phenomenon. https://er.educause.edu/articles/2017/4/the-rise-of-educational-technology-as-a-sociocultural and-ideological-phenomenon. Hentet 30/11 2021.

von Oettingen, A. (2010). Almen pædagogik: pædagogikkens grundlæggende spørgsmål. Gyldendal Uddannelse.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Downloads

Publiceret

2022-06-13

Citation/Eksport

Hansen, J. J., & Nørgård, R. T. (2022). Hvad er Digital pædagogik? – Konturer af et nyt praksis- og forskningsfelt. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 17(32), 107–128. https://doi.org/10.7146/dut.v17i32.129582

Nummer

Sektion

Videnskabelig artikel