DUT Guide: Undervisningens indholdsvalg

  • Tina Bering Keiding Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Resumé

Spørgsmålet om undervisningens indhold er på en og samme tid et af de helt centrale og mest upåagtede spørgsmål i de videregående uddannelsers didaktik. I hvert fald når vi ser på forskningen. I praksis vælges indhold i hver eneste undervisningssituation. Artiklen præsenterer analytiske begreber og anvisninger, der kan guide underviserens valg af indhold. Udgangspunktet er den tyske almendidaktik, hvor spørgsmålet om undervisningens indhold traditionelt har indtaget en central plads, og som derfor tilbyder en række begreber, der kan skærpe vores analyser af og beslutninger om undervisningens indhold. Selvom jeg trækker tråde tilbage til didaktiske teorier, er det følgende mit kondensat af et mangfoldigt teorifelt og erfaringer fra lige så mangfoldige praksisser.

Publiceret
2019-10-04
Citation/Eksport
Keiding, T. (2019). DUT Guide: Undervisningens indholdsvalg. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(27), 177-187. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/114809
Sektion
DUT Guide