Matematiktest som prædiktor af ingeniørstuderendes studiesucces

  • Henrik Skov Midtiby Syddansk Universitet Det tekniske fakultet
  • Nadia Dyrberg Egemose Syddansk Universitet

Resumé

Mangel på ingeniører og andre STEM-uddannede vækker bekymring i Europa. Og Danmark er blandt de lande, som er særligt udfordrede. Internationale studier tyder på, at matematiske evner har prædiktiv værdi i forhold til STEM-studerendes studiesucces – et begreb der omfatter både præstationer og progression på uddannelsen. I dette studie undersøges det, hvorvidt to matematiktests kan forudsige danske ingeniørstuderendes studieprogression; studiegennemførelse og beståelse af førsteårsprøven. De studerende havde ikke forberedt sig på test 1, mens de havde mulighed for at forberede sig på test 2. I forhold til den første test tyder studiets fund på, at det i højere grad er den frivillige deltagelse i undervisningen, hvori testen indgik end selve testscoren, der har sammenhæng med studiesuccesen. Pointscoren i den anden test viste sig at være en middelstærk prædiktor af både frafald og beståelse af førsteårsprøven. Studiet bidrager med input til diskussionen om optagelsestests på danske videregående uddannelser samt til ønsket om tidligt at kunne identificere frafaldstruede studerende.

Publiceret
2019-04-01
Citation/Eksport
Midtiby, H., & Egemose, N. (2019). Matematiktest som prædiktor af ingeniørstuderendes studiesucces. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 14(26), 36-50. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/107197
Sektion
Videnskabelig artikel