Nr. 76 (2017): Genre

					Se Nr. 76 (2017): Genre

GENRE udspringer af MEGA-seminaret i 2015, hvor arrangørerne slog et
slag for en debat om antropologiske genreeksperimenter under rubrikken „alvorlig
leg“. Målet for temanummeret er at fortsætte den „alvorlige leg“ med praksis og
fremstilling. Nummeret er derfor en platform for forsøg med og refleksioner over
nye etnografiske metoder og eksperimenterende fremstillingspraksis.

 

Temaredaktion: Mette My Madsen, Perle Møhl, Lotte Buch Segal, Inger Sjørslev & Jørgen Mahnke Skrubbeltrang.

Publiceret: 2017-12-01

Hele nummeret

Artikler

Forfatterliste