DYB DELTAGELSE I OVERFLADISKE RELATIONER: Om studier af byrum

Forfattere

  • Stine Ilum

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i76.111977

Resumé

Denne artikel handler om, hvordan man studerer og forstår byens rum. Ved at præsentere og sammenholde to måder at studere byrum på — den ene funderet i etnografien og den anden i arkitekturen — diskuterer artiklen, hvordan og hvorvidt etnografien som metodisk genre kan bruges i studiet af byrum. Artiklen viser, at der findes forskellige typer byrum, og at borgerne i høj grad selv er med til at forme byrummenes særegenheder. Artiklen konkluderer, at de etnografiske metoder i deres konventionelle form hovedsageligt er anvendelige i studier af en vis type byrum, nemlig de intime, familiære og hjemlige byrum, hvor alle kender alle, og som har en karakter, der kan sammenlignes med en landsby eller et lokalsamfund. Hvis etnografiske metoder skal anvendes i studier af byrum af mere klassisk karakter, det vil sige summende og flygtige med et højt tempo og overfladiske, blaserte relationer, skal den etnografiske genre udvides på to områder. Der skal gives slip på nødvendigheden af den afgrænsede informantgruppe, og der skal gives slip på den etnografiske påtrængenhed, herunder nødvendigheden af at grave sig dybt ind i ens informanters liv. Med udgangspunkt heri argumenterer artiklen for, at hvis byrum skal studeres og forstås etnografisk, skal man i stedet deltage i rummet og i de givne sociale relationer på disses præmisser — hvad enten de er familiære eller overfladiske.

Søgeord: arkitektur, byrum, deltagerobservation, etnografisk metode

Downloads

Publiceret

2017-12-01

Citation/Eksport

Ilum, S. (2017). DYB DELTAGELSE I OVERFLADISKE RELATIONER: Om studier af byrum. Tidsskriftet Antropologi, (76). https://doi.org/10.7146/ta.v0i76.111977

Nummer

Sektion

Artikler