Ældreplejens image i en rekrutterings- og omsorgskrise

– en diskursanalyse af folkeskoleelevers artikulationer af social- og sundhedsassistenters arbejdsopgaver, arbejdsvilkår og kompetencer

Forfattere

  • Mikkel Giver Kjer
  • Michella Ida Mikuta
  • Emmy Hjort-Enemark Topholm

Nøgleord:

Diskurs, Rekrutteringsudfordringer, Omsorgskrise, Folkeskoleelever, Ældrepleje, Image

Resumé

I den aktuelle omsorgskrise er der store udfordringer med rekruttering til ældreplejen – ikke mindst af social- og sundhedsmedarbejdere, som udgør den største faggruppe. Nyere undersøgelser indikerer, at det skyldes et negativt image af social- og sundhedsfagene. Få – hvis nogen – har dog foretaget undersøgelser blandt potentielle rekrutteringsmålgrupper om baggrunden for udfordringerne. Formålet med denne artikel er derfor at analysere og diskutere, hvordan udskolingselever sprogligt fremstiller social- og sundhedsassistenter som fag. På baggrund af fokusgruppeinterview med 9.-klasseselever i tre folkeskoler foretager vi en Laclau & Mouffe-inspireret diskursanalyse af deres fremstillinger af social- og sundhedsassistenter. Analysen viser, at eleverne praktiserer en italesættelse af social- og sundhedsassistenter, som reducerer faget til et beskidt plejefag. Et fag, som eleverne ikke finder attraktivt. Centralt i elevernes forståelser af social- og sundhedsassistenter som faggruppe er udtrykket ”tørre røv”, som fungerer som et sprogligt referencepunkt i deres artikulationer. Analysen viser dog tilstedeværelsen af konkurrerende forståelser af social- og sundhedsassistentens fag og arbejde, hvori eleverne betoner social- og sundhedsassistentfaget som et samfundsmæssigt vigtigt og relevant arbejde. Artiklen peger på et behov for at ændre diskursen omkring social- og sundhedsfagene, således at den stigmatisering og marginalisering, der traditionelt har været knyttet til omsorgsarbejde, ikke reproduceres mellem de unge mennesker. Det vil givetvis styrke fagenes image og herigennem mulighederne for at rekruttere unge til social- og sundhedsuddannelserne.

Publiceret

2023-08-21

Citation/Eksport

Kjer, M. G., Mikuta, M. I., & Topholm, E. H.-E. (2023). Ældreplejens image i en rekrutterings- og omsorgskrise: – en diskursanalyse af folkeskoleelevers artikulationer af social- og sundhedsassistenters arbejdsopgaver, arbejdsvilkår og kompetencer. Tidsskrift for Arbejdsliv, 25(2), 59–73. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/140162