Mellemlederes målstyringspraksis i et højt formaliseret performanceog målstyringssystem

Middle managers’ goal-management in a highly formalised performance

  • Kenneth Børgesen
Nøgleord: Performance management, Mellemledere, Motivation, Ledelse, Målstyring, Positionering

Resumé

Mål- og performanceindikatorer, som fokuser på kontrol, styring og optimering af kortsigtet kvantitativ resultatskabelse risikerer at gøre det på bekostning af udvikling af medarbejdernes og organisationens langsigtede performance. På trods af en høj grad af organisatorisk disciplineringsforsøg fx gennem formelle KPIer og måltal, kan der opstå lokale praksisser, hvor der afsættes tid til ikke-formelt målsatte aktiviteter, som fx udvikling af kvalitet og teamsamarbejde. En undersøgelse af tre mellemlederes målstyrings-praksis i en dansk global medicinalvirksomhed illustrerer hvordan.

Publiceret
2018-12-18
Citation/Eksport
Børgesen, K. (2018). Mellemlederes målstyringspraksis i et højt formaliseret performanceog målstyringssystem. Tidsskrift for Arbejdsliv, 20(4), 48-71. https://doi.org/10.7146/tfa.v20i4.111592