Brobygning til sproguddannelser på universitetet: Fem praksisanbefalinger

Forfattere

  • Kristine Bundgaard
  • Lotte Dam
  • Rikke Hartmann Haugaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/spr.v27i73.132181

Referencer

Bundgaard, K., Dam, L. & Hartmann Haugaard, R. (2020). Overgangen til et sprogstudium på universitetet. En undersøgelse af spansk- og tyskstuderendes studiestart. Aalborg: Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Lokaliseret d. 9. september 2021 på ncff.dk/fileadmin/NCFF/Dokumenter/AAU__Rapport__Overgangen_til_et_sprogstudium.pdf.

Danmarks Evalueringsinstitut (2017). Studiestartens betydning for frafald på videregående uddannelser. Holbæk: Danmarks Evalueringsinstitut. Lokaliseret d. 27. oktober 2021 på https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/studiestartens-betydning-frafaldet-paa-videregaaende-uddannelser.

Danmarks Evalueringsinstitut (2018). Fastholdelse af studerende på videregående uddannelser. Videnopsamling om forskning i indsatser til at mindske frafald. Holbæk: Danmarks Evalueringsinstitut. Lokaliseret d. 27. oktober 2021 på https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/fastholdelse-studerende-paa-videregaaende-uddannelser.

Leese, M. (2010). Bridging the gap: Supporting student transitions into higher education. Journal of Further and Higher Education, 34 (2), 239-251. DOI: 10.1080/03098771003695494.

Mathiasen, H., Søndergaard, B.D., Ågård, D., m.fl. (2009). Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet. Forskningsrapport 2009. Aarhus: Center for

Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet. Lokaliseret d. 6. juli 2020 på gymnasieforskning.dk/wp-content/uploads/2013/10/Udfordringer-i-overgange.pdf.

Qvortrup, A., Smith, E., Lykkegaard, E. & Rasmussen, F. (2018). Studiemiljø og frafald på videregående uddannelser: Betydningen af undervisning, faglig identifikation og social integration. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 13(25), 151-178.

Tinto, V. (1993). Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition. Chicago/London: University of Chicago Press.

Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet (2017). Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. København: Regeringen. Lokaliseret d. 3. februar 2020 på ufm.dk/publikationer/2017/strategi-for-styrkelse-af-fremmedsprog-i-uddannelsessystemet.

Downloads

Publiceret

2021-12-01

Citation/Eksport

Bundgaard, K., Dam, L., & Haugaard, R. H. (2021). Brobygning til sproguddannelser på universitetet: Fem praksisanbefalinger. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik, 27(73). https://doi.org/10.7146/spr.v27i73.132181

Nummer

Sektion

Artikler