Sproghistorie i gymnasieskolen

  • Hanne Leth Andersen

Resumé

“Sproghistorie er en omfattende disciplin; den beskæftiger sig ikke blot med sprog- formernes forandring og ordforraadets ændringer, men også sprogbrugen (dialek- ter og stillag), sprogets forhold til samfundet og dets paavirkninger fra andre sprog” (Karl Martin Nielsen 1965).

Efter på denne måde at have konstateret at sproghistorie er et mangfoldigt og tvær- fagligt område, konkluderer den mangeårige sproghistorieunderviser Karl Martin Nielsen, at det ikke er muligt at komme igennem det hele, og at han i sin under- visning derfor vil koncentrere sig om det som af mange før og siden er blevet reg- net for disciplinens egentlige område og metode, nemlig den centrale historiske form- og lydlære. (...)

Publiceret
2009-12-01
Citation/Eksport
Andersen, H. (2009). Sproghistorie i gymnasieskolen. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik, 15(47), 5-9. Hentet fra https://tidsskrift.dk/spr/article/view/113184