Instrumentalundervisningens problem – en kritik af fraværet af instrumentalpædagogisk grundlagsforskning

Forfattere

  • Øyvind Lyngseth Aarhus Universitet, Institut for kultur og samfund, afd. for filosofi

DOI:

https://doi.org/10.7146/spf.v6i2.96631

Nøgleord:

Music, instrumental teaching, philosophy of Science, epistemology, taste, tradition, instrumental pedagogy, knowledge, know-how, Hans-Georg Gadamer, Philosophical Hermeneutics.

Resumé

Abstract

The article argues that there is a need for a thorough philosophical inquiry into the epistemological basis of instrumental teaching. This kind of inquiry has not previously been undertaken. The way in which practitioners within the instrumental-pedagogical field are often making subjective and individual references to taste (taste-argument) and tradition (tradition-argument) in order to legitimize the self-understanding of the instrumental-pedagogical field, is critiqued.  Hans-Georg Gadamer’s Philosophical Hermeneutics and his opus magnum, Truth and Method, are primarily informing the hermeneutical and epistemological analysis and critique of the instrumental-pedagogical praxis. The aim of the article is not only to point to the absence of epistemological research, but also to sketch the foundation for a future constructive discussion about the cultivation of critical self-understanding of the instrumental-pedagogical field.

 

Forfatterbiografi

Øyvind Lyngseth, Aarhus Universitet, Institut for kultur og samfund, afd. for filosofi

Cand.Mag. i filosofi, Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, Institut for kultur og samfund, afd. for filosofi

Referencer

Boye Hansen, Ørnulf, Med Fag og Følelse i Fiolinspillet, Høyskoleforlaget, Oslo, 1997. Dalton, David, Playing the Viola, Conversations with William Primrose, Oxford University Press, Oxford, 1988. Dreyfus, Hubert og Stuart, Mind over Machine, New York: Free Press, 1986 Dreier, Ole, “Learning in Personal Trajectories of Participation” In Theoretical Psychology: Critical Contributions, Niamh Stephenson et al. (ed), Concord, Captus University Publications, 20-9, 2003. Gadamer, Hans-Georg, Sandhed og Metode, Arne Jørgensen og Systime, Århus, 2004. Galamian, Masterclass on Dont Etude med Joshua Bell, 1980, wttps://www.youtube.com/watch?v=nCxp57CdSeU (download, d. 25. nov., 2016.) Hansen, N. C., Vuust, P., Pearce, M. "If You Have to Ask, You’ll Never Know": Effects of Specialised Stylistic Expertise on Predictive Processing of Music. PLoS ONE 11(10): e0163584.doi:10.1371/journal.pone.0163584, 2016. Heidegger, Martin, Væren og Tid, Forlaget Klim, Aarhus, 2007. Holst, Finn, Professionel musiklærerpraksis: professionsviden og lærerkompetence med særligt henblik på musikundervisning i grundskole og musikskole samt læreruddannelse hertil (Ph.d.-afhandling), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, København, 2013. http://musicinthebrain.au.dk/# (Download, d. 20. november, 2016.) Husserl, Edmund, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und de transzendentale Phänomenologie, Husserliana VI. Udg. W. Biemel. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1962. Høffding, S. og Schiavio, A, Playing together without communicating? A pre-reflective and enactive account of joint musical performance, Musicae Scientiae, Vol. 19(4), 366–388, 2015. Høffdings Ph.d.-projekt A Phenomenology of Expert Musicianship, Københavns Universitet, 2015. Kant, Immanuel, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrif 30. september, 1784. Kant, Immanuel, Kritik der Urteilskraft, § 56, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974. Menuhin, Yehudi, Six Lessons with Yehudi Menuhin, Faber Music Ltd, London, 1971. Mouritsen, Ole G., (om smagen), (http://www.dr.dk/mad/artikel/7844fe4b-afb1-40ae-a418-d58f889ac4dc (downolad, d. 5. dec., 2016.)) Mozart, Leopold, Versuch einer gründlichen Violinschule, Johann Jacob Lotter, Augsburg, 1756. Mål for læringsudbytte for kandidatuddannelsen til musikpædagog (fra akkrediteringsrådets gældende akkreditering af kandidatuddannelsen til musikpædagog ved Det Jyske Musikkonservatorium, 2012.) http://www.musikkons.dk/fileadmin/pdf_musikkons.dk/Om_konservatoriet/%C3%85benhed/akkreditering/2012-464b_Kandidat_i_musik_DJM.PDF (download, d. 17.november, 2016). Mutter, Anne Sofie, Zu-schoen-um-wahr-zu-sein, Süddeutsche Zeitung Magazin: http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/43854/Zu-schoen-um-wahr-zu-sein (download, d. 1. nov., 2016.) Nielsen, Frede V. og Holgersen, Sven-Erik, Musikpædagogisk Forskning og Udvikling i Danmark, Danmarks Pædagogiske, Universitet, København, 2000. Nordisk Musikpædagogisk Forsknings årbøger, http://nnmpf.org/category/arboken/ Quantz, Johann Joacim, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Johann Friedrich Voß, Berlin, 1752. Schatzki, Ted, “Practices, Governance, and Sustainability,” i Social Practices, Intervention, Sustainability: Beyond Behavior Change, Yolande Strengers og Cecily Maller (eds), London, Routledge, 2014. Schatzki, Ted, "Art Bundles" Artistic Practices: Social Interactions and Cultural Dynamics, Tasos Zembylas (ed), London, Routledge, 2014. Schatzki, Ted "The Edge of Change: On the Emergence, Persistence, and Dissolution of Practices,” i Sustainable practice: social theory and climate change, Elizabeth Shove og Nicola Spurling (eds), London, Routledge, 2013.

Downloads

Publiceret

2018-04-12

Citation/Eksport

Lyngseth, Øyvind. (2018). Instrumentalundervisningens problem – en kritik af fraværet af instrumentalpædagogisk grundlagsforskning. Studier I Pædagogisk Filosofi, 6(2), 15–40. https://doi.org/10.7146/spf.v6i2.96631

Nummer

Sektion

Temaartikler