Den livskraftige barnehagen

En økopedagogisk-filosofisk tilnærming

Forfattere

  • Per Ingvar Haukeland Universitetet i Sør-øst Norge
  • Hanne Lund-Kristensen Universitetet i Sørøst Norge

DOI:

https://doi.org/10.7146/spf.v8i1.113923

Nøgleord:

økopedagogikk, økofilosofi, livskraft, økoselvet, økodidaktisk relasjonstenkning, økopedagogisk credo, livsmestring, demokrati, bærekraftig utvikling

Resumé

Artikkelen utvikler en økopedagogisk-filosofisk tilnærming til den livskraftige barnehagen som en framtidens barnehage for en naturvennlig og bærekraftig utvikling. Empirien bygger på et aksjonsforskningsprosjekt i Klokkergaarden natur- og kultur barnehage i Drammen, Norge. Fokuset har vært på de gode møtene mellom menneske, kultur og natur knyttet til tre gjennomgående temaer som skal prege barnehage og skole de neste årene: livsmestring, demokrati og bærekraftig utvikling. Målgruppen er ledelsen og ansatte i barnehager, og målet er å konkretisere hva en livskraftig barnehage er, hvordan den vises i praksis og hvordan den kan utvikles som en aktør i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Downloads

Publiceret

2019-12-27

Citation/Eksport

Haukeland, P. I., & Lund-Kristensen, H. (2019). Den livskraftige barnehagen: En økopedagogisk-filosofisk tilnærming. Studier I Pædagogisk Filosofi, 8(1), 69–89. https://doi.org/10.7146/spf.v8i1.113923