Pædagogikken i videnskabernes mosaik

Om forskningsformer og teorier inden for pædagogikken

  • Hans Siggaard Jensen Aarhus Universitet
Nøgleord: pædagogisk forskning, pædagogik og værdier, forskningsformer, filosofisk antropologi

Resumé

En analyse af de videns- og forskningsformer der bestemmer pædagogikens karakter. Der sondres mellem tre 1. forskning om hver der virker, 2. forskning med henblik på at forklare og forstå - dvs. udvikle teorier og 3. forskning der søger anvendelse af teorier i et nødvendigt samspil med filosofisk antropologi og etik. 

Referencer

se artiklen
Publiceret
2020-06-24
Citation/Eksport
Jensen, H. (2020). Pædagogikken i videnskabernes mosaik. Studier I Pædagogisk Filosofi, 8(2), 80-94. https://doi.org/10.7146/spf.v8i2.110509