AFRIKANSKE GADEBØRNS FORANDRINGS(U)MULIGHEDER I UDVIKLINGS- OG HJÆLPEARBEJDE

Forfattere

  • Christine Weinreich Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Nøgleord:

Peace-building, Vulnerable groups, Afrikanske gadebørn, Udviklings- og hjælpearbejde

Resumé

Denne artikel er skrevet på baggrund af empiriske undersøgelser af dansk-afrikansk hjælpe- og udviklingsarbejde, hvor formålet var at få gadebørn til at blive deltagere i et community. Artiklen giver bud på:

• Hvordan hjælpe- og udviklingsarbejde med afrikanske gadebørn kan positioneres som magtpålæggelse og bliver baseret på en her og nu-løsning, hvor det kan være svært at se positiv udvikling eller forandring i gadebørnenes levede liv.

• Hvorfor de afrikanske gadebørn ofte ender tilbage i gadelivet efter at have været aktører i tilsyneladende succesfulde interventioner og udviklingsarbejder.

• Hvordan danske og afrikanske ledere igennem disse interventioner får narrativer og materielle midler til at forhandle sig til mere magt i de omkringliggende samfund.

Undersøgelsens teoretiske afsæt er i communitypsykologien. De primære analysebegreber er socialkonstruktionistiske, hvor der indfanges, hvilke narrativer og diskursive praksisser, som bærer på diskurser, der etablerede legitime subjektpositioner. Der belyses ligeledes in- og eksklusionsprocesser samt magtforhandlinger i hjælpe- og udviklingsarbejdet. Metodisk anvendes deltagerobservation, interviews og gadebørnenes billeder af deres liv før og efter, de kom til communitiet.

Forfatterbiografi

Christine Weinreich, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Christine Weinreich er cand. pæd. i pædagogisk psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, København

Downloads

Publiceret

2009-07-31

Citation/Eksport

Weinreich, C. (2009). AFRIKANSKE GADEBØRNS FORANDRINGS(U)MULIGHEDER I UDVIKLINGS- OG HJÆLPEARBEJDE. Psyke & Logos, 30(1), 25. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8714