Et pilotstudie af gruppeterapi for børn og teenagere, der har mistet en forælder

  • Trine Pagh Pedersen
  • Marie Stigaard Tølbøll
  • Gyrith Karskov Berthelsen
  • Hanne Søndergaard Knudsen
  • Kristine Jensen de López
Nøgleord: Gruppeterapi, Børn, Teenagere, Efterladte børn

Resumé

Tabet af en forælder i barn- og ungdommen kan have store konsekvenser, og op til 10 % af de børn og unge, som mister en forælder, udvikler kompliceret sorg. I nærværende pilotstudie præsenteres resultater fra før- og eftermålinger af Børn, Unge & Sorgs gruppeterapi målrettet børn og unge, der har udviklet eller er i risiko for at udvikle kompliceret sorg. I alt deltog 21 børn og teenagere i alderen 6-15 år i et ti-ugers gruppeterapiforløb. Børn og forældre besvarede elektroniske spørgeskemaer, der målte sorg og trivsel før og efter gruppeforløbet. Resultaterne viste statistisk signifikant nedgang i sorgsymptomer og statistisk signifikante forbedringer på områder af generel trivsel. Resultaterne indikerer, at børn og teenagere, der har mistet en forælder, udviser reducerede sorgsymptomer og forbedret trivsel efter deltagelse i gruppeterapi. Resultaterne diskuteres ift. tidligere forskning, sorgteorier, studiets metodiske begrænsninger samt ift. de kliniske implikationer

Publiceret
2019-07-16
Citation/Eksport
Pedersen, T., Tølbøll, M., Berthelsen, G., Knudsen, H., & Jensen de López, K. (2019). Et pilotstudie af gruppeterapi for børn og teenagere, der har mistet en forælder. Psyke & Logos, 40(1), 147-164. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/115086