Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 2 (2013)

QUEST – et storskalaprojekt til udvikling af naturfagsundervisning

  • Birgitte Lund Nielsen
  • Birgitte Pontoppidan
  • Martin Sillasen
  • Arne Morgensen
  • Keld Nielsen
Fremsendt
oktober 4, 2013
Publiceret
2013-06-05

Resumé

I artiklen præsenteres QUEST-projektet, et fireårigt professionelt udviklingsprojekt for naturfagslærerefra 43 skoler og fem kommuner. QUEST er designet med intentionen om at sætte viden franaturfagsdidaktisk forskning i spil, men i anerkendelse af lokale muligheder og behov og med basisi samarbejde i lokale fagteams og kommunale netværk. Derved opnås balance mellem top-down- ogbottom-up-processer. Projektet følges tæt forskningsmæssigt, og empirien anvendes løbende til kvalitetssikringaf aktiviteterne. I artiklen præsenteres struktur, målsætninger og progression, og dendidaktiske model for kursusaktiviteter eksemplificeres med aktiviteter fra det første kursusmodul.Udvalgte evalueringsdata fra det første kursusmodul analyseres med henblik på fremadrettet diskussionaf bæredygtige forandringsprocesser.In this article, the Teacher Professional Development (TPD) project QUEST is introduced. QUEST (Qualifyingin-service Education of Science Teachers) is a longitudinal project over four years. Participantsare science teachers from 43 schools from 5 Danish municipalities. The TPD project is designed toapply research based knowledge while acknowledging local needs and possibilities and stimulatingcollaboration in professional learning communities and municipal science networks: balancing topdownand bottom-up processes. The project is followed by research and the project activities followiterative cycles of design, enactment, analysis and redesign. The article introduces and discusses thedidactical model implemented for the TPD. Assessment data from the first module is presented andanalyzed with the purpose of discussing sustainability of future professional development activitiesin the project.

Mest læste artikler af samme forfatter(e)

<< < 1 2 3 4 > >>