Dyret og fremtidens (antropocæne) medborger

Forfattere

  • Trine Hyllested
  • Bjørn Johannsen

Resumé

Denne analyse undersøger hvordan man kan arbejde med dyr som undervisningsindhold når man arbejder med at udvikle grundskoleelevers forhold til naturen. Måden vi i hverdagslivet formidler, omgås, avler, opdrætter, afliver, forarbejder, forbruger,
tilbereder og fortærer dyr på, er som oftest et udtryk for et materielt forhold til dyr og natur, men også for den kultur og den ideologi som forholdet blev til i. Men dyr er ikke blot fænomener der skal studeres, forstås, beskrives, undertvinges og bruges
som fødegrundlag. De kan betragtes som ligeværdige medspillere i vores fælles økologiske system og kan være en nøgle til at børn lærer at se sig selv som en integreret del af det system.

Downloads

Publiceret

2021-06-06

Citation/Eksport

Hyllested, T., & Johannsen, B. (2021). Dyret og fremtidens (antropocæne) medborger. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2021(2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/126999

Nummer

Sektion

Aktuel analyse