Hvordan kan matematiklæreres refleksionssamtaler om undervisningspraksis karakteriseres?

Forfattere

  • Charlotte Krog Skott
  • Heidi Kristiansen
  • Eva Rønn

Resumé

At reflektere over undervisning er centralt i nye former for lærersamarbejder som fx lektionsstudier hvor lærere udforsker egen og andres praksis. Vores formål er at karakterisere sådanne fagdidaktiske refleksionssamtaler når danske matematiklærere reflekterer over deres observationer af praksis. Analytisk er vi inspirerede af en japansk diskursmodel som vi videreudvikler til en refleksionsmodel der gør det muligt for os at indfange bredden og variationerne i samtalerne set som helheder. To refleksionsformer viser sig at dominere: beskrivende og problemløsende refleksioner. Vi foreslår lærere og andre at bruge refleksionsmodellen som redskab til at diskutere og udvikle kvalitet i refleksionssamtaler om matematikundervisning og -læring.

Downloads

Publiceret

2018-08-13

Citation/Eksport

Skott, C. K., Kristiansen, H., & Rønn, E. (2018). Hvordan kan matematiklæreres refleksionssamtaler om undervisningspraksis karakteriseres?. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, 2018(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/107173

Nummer

Sektion

Artikler