Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 4 (2015)

Matematiklæreres planlægningspraksis og læringsmålstyret undervisning

  • Charlotte Krog Skott
  • Thomas Kaas
Fremsendt
november 16, 2015
Publiceret
2015-11-16

Resumé

Undervisningsministeriet har initieret en indsats med læringsmålstyret undervisning. I artiklen spørger vi til om ministeriets didaktiske ramme herfor giver et tilstrækkeligt grundlag for at lærere kan planlægge en undervisning hvor der er sammenhæng mellem faglige mål, undervisningsaktiviteter og fagdidaktisk grundlag. Vi diskuterer dette spørgsmål i lyset af dels to teoretiske perspektiver på planlægning, et rationalt og et relationelt, og dels et udviklings- og forskningsprojekt der har læreres planlægningspraksis som genstand. Vi peger på at der er en diskrepans mellem rammens praksis og den studerede planlægningspraksis. Vi foreslår bl.a. derfor en anden planlægningstænkning end den som kommer til udtryk i ministeriets vejledninger.

The Ministry of Education has initiated a learning outcome based approach to teaching. Here we discuss whether the Ministry’s didactical framing of this provides an adequate basis for teachers’ planning of a teaching approach with coherence between learning outcome, activities and didactical foundation. We discuss this in the light of both two theoretical perspectives on planning: a rational and a relational, and our research and development project which focuses on teachers’ planning practices. We stress a discrepancy between the practice in the framing and the examined practices and propose a different kind of planning than that of the Ministry’s guidelines.