Hvordan bliver teknologiforståelsesfaglighed til i mødet med eksisterende fagligheder?

Forfattere

  • Marianne Georgsen
  • Rasmus Leth Vergmann Jørnø
  • Mads Middelboe Rehder
  • Lars Bo Andersen
  • Mie Buhl
  • Mikkel Hjorth
  • Morten Misfeldt
  • Rikke Toft Nørgaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136296

Resumé

Teknologiforståelse har siden dets lancering som en ny dansk faglighed været valplads for en række aktørers forsøg på at definere og afgrænse faget indadtil og udadtil. I denne artikel analyseres tre kompetenceudviklingsforløb i teknologiforståelse, der fandt sted inden for rammerne af projekt ”Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale” i perioden 2020 – 2021. Analyserne viser, hvordan projektdeltagernes forskellige antagelser om egen faglighed og teknologiforståelsesfaglighed indvirker på, hvordan underviserkompetencer og teknologiforståelsesfaglighed udvikler sig gennem kompetenceudviklingsforløbet. På baggrund af Bruno Latours begreb om science in the making analyseres de tre forløb for at undersøge, hvordan deltagernes faglighed udvikler sig under kompetenceudviklingsforløbet, og hvilke(n) videnskabsforståelse(r), deltagerne lægger til grund for deres kompetence- og fagudvikling. Analyserne viser, at deltagernes udgangspunkt for at møde teknologiforståelsesfaglighed synes at være, at deres egen faglighed er ready made, og at denne kun skal udsættes for mindre revideringer, mens de over tid ser muligheder for at udvikle på egen fagligehed, og nogle endda indgår i arbejdet med skabe nye faglige mødesteder mellem begge fagligheder.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Andersen, L. B. (2021). Krydsende teknologiforståelser i teori og praksis. Fra problem til potentiale. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (10), 100-126. DOI 10.7146/lt.v6i10.125621

Andersen, L. B., Brabrand, C., Buhl, M., Caprani, O., Georgsen, M., Hachmann, R., Hjorth, M., Jørnø, R. L. V., Køhrsen, L., Misfeldt, M., Nørgård, R. T., Nortvig, A.-M., & Rehder, M. M. (2022). Anbefalinger til indførsel af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale (s. 53). Børne og Un-dervisningsministeriet.

Black, M. (1962). Models and Metaphors: Studies in Language and Philosophy. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Buhl, M., & Skov, K. (2021). Challenges in Educating Student Art Teachers in Technology Comprehension. ECEL conference proceedings. ECEL - European Conference on e-Learning.

Buhl, M., & Ejsing-Duun, S. (2013). En tegning af æstetik 2013. BUKS - Tidsskrift for Børne- og Ungdomskul-tur,

Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2019). Datalogisk tænkning og teknologiforståelse i folkeskolen tur-retur. Tids-skriftet Læring Og Medier (LOM), 11(19), 30. https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.110919

Ejsing-Duun, S., Misfeldt, M., & Andersen, D. G. (2021). Computational thinking karakteriseret som et sæt af kompetencer: En begrebskortlægning. Learning Tech, 6(10), 405–429. https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125258

EMU Danmarks læringsportal (2023). Teknologiforståelse. https://www.emu.dk/grundskole/teknologiforstaaelse

EVA. (2021). Evaluering af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og øvrigt pædagogisk personale (s. 56). Børne og Undervisningsministeriet. https://www.uvm.dk/publikationer/2022/220131-evaluering-af-teknologiforstaaelse-i-uddannelse-af-laerere-og-oevrigt-paedagogisk-personale

Fibiger, J., Hjorth, M., Lorentzen, R. F., & Pasgaard, N. J. (2019). Digital myndiggørelse fra Kant over Dewey til teknologiforståelse i folkeskolen. Studier i læreruddannelse og -profession, årgang 4(1), 56-76. https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/117980

Gray, D. (2011). Actions for Retrospectives. Game Storming. https://gamestorm-

ing.com/actions-for-retrospectives/

Hansen, T. I. (2020). Teknologiforståelse som praktisk klogskab: Om variation og virksomhedsformer i tekno-logiforståelse som fag. Unge Pædagoger, 1(1), 64-73.

Hansen, T. I., Thruelsen, D. K., & Skinnebach, L. H. (2019). Socio-teknologisk fantasi og formåen: Et dobbelt didaktisk perspektiv på teknologiforståelse i læreruddannelsen. Studier i læreruddannelse og profession, 4(1), 5-27.

Kristiansen, S., & Krogstrup, H. K. (2015). Deltagende observation (2 udg.). Hans Reitzels Forlag.

Latour, B. (1987). Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Latour, B. & Woolgar, S. (1979). Laboratory Life – The Construction of Scientific Facts. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Nørgård, R. T. (2020). Teknologifantasi. Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen, 40(117), 65-79.

Slot, M. F., Hachmann, R., Hjorth, M. & Sehested, M. v. (2021). Teknologiforståelse. En beskrivende analyse af 110 undervisningsforløb. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (10), 296-322. DOI 10.7146/lt.v6i10.125600

Staunæs, D. & Bjerg, H. (2013). Tænketeknologier. Når forandringer består - projekter forgår. Skolen i Morgen. Tidsskrift for skoleledelse, (8), 4-6.

Teknologiforståelse i folkeskolen (2023). Om forsøget med teknologiforståelse. https://tekforsøget.dk/om-forsoget/

Teknologiforståelse på professionshøjskolerne (2023). Baggrundsviden om projekt ”Teknologiforståelse i ud-dannelse af lærere og andet pædagogisk personale”. https://lutek.dk/om-projektet/

Undervisningsministeriet (2018). Læseplan for forsøgsfaget teknologiforståelse. https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf18/181221-laeseplan-teknologiforstaaelse.pdf

Downloads

Publiceret

28-08-2023

Citation/Eksport

Georgsen, M., Jørnø, R. L. V., Rehder, M. M., Andersen, L. B., Buhl, M., Hjorth, M., Misfeldt, M., & Nørgaard, R. T. (2023). Hvordan bliver teknologiforståelsesfaglighed til i mødet med eksisterende fagligheder? . Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 16(28). https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136296

Nummer

Sektion

LOM28: Teknologiforståelser i uddannelsessystemet