Digital myndiggørelse fra Kant over Dewey til teknologiforståelse i folkeskolen

Forfattere

  • Johannes Fibiger, Lektor VIA University College
  • Rasmus Fink Lorentzen, Lektor VIA University College
  • Mikkel Hjorth, Lektor VIA University College
  • Niels Jacob Pasgaard, Lektor VIA University College

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v4i1.117980

Nøgleord:

Digital myndiggørelse, teknologiforståelse, intentionalitet, erfaringsdannelse, teknologifaglighed, didaktisk model, Kant, Dewey, Freire, Blikstein

Referencer

Barefoot (2019). Lokaliseret den 1. november 2019 på: htt ps://www.barefootcomputing.org/
Blikstein, P. (2008). Travels in Troy with Freire: Technology as an agent for emancipation. I:
Torres, C. A., & Noguera, P. (red.), Social Justice Education for teachers: Paulo Freire and the
Possible Dream. Rott erdam: Sense.
Blikstein, P. (2013a). Digital Fabrication and ‘Making’ in Education – The Democratization
of Invention. I: Walter-Herrmann, J., & Buching, C. (red.), FabLab: Of Machines, Makers
and Inventors (s. 203-222). Bielefeld: Transcript Verlag.
Blikstein, P. (2013b). Gears of our childhood: constructionist toolkits, robotics, and physical
computing, past and future. Proceedings of the 12th International Conference on Interaction
Design and Children, 173-182.
Blikstein, P. (2014). Reempowering powerful ideas: designers’ mission in the age of ubiquitous
technology. Proceedings of the 2014 Conference on Interaction Design and Children, 1-4.
Blikstein, P., Kabayadondo, Z., Martin, A., & Fields, D. (2017). An Assessment Instrument
of Technological Literacies in Makerspaces and FabLabs. Journal of Engineering Education,
106(1), 149-175.
Blikstein, P., & Krannich, D. (2013). The Makers’ Movement and FabLabs in Education:
Experiences, Technologies, and Research. Proceedings of the 2014 Conference on Interaction
Design and Children, 613-616.
CSforAll (2019). Lokaliseret den 1. november 2019 på: htt ps://www.csforall.org/
Dewey, J. (2007). Democracy and Education. Middlesex, UK: The Echo Library.
Dewey, J. (2008). Erfaring og opdragelse (2. udg.). København: Hans Reitz els Forlag.
Descartes, R. (1996). Descartes. Indledning mv. ved Poul Dalsgård-Hansen (2. udg.). København:
Munksgaard.
EMU (2019). Digital myndiggørelse. Lokaliseret den 25. april 2019 på: htt ps://www.emu.dk/
grundskole/teknologiforstaelse/digital-myndiggorelse
Freire, P. (1993). De undertryktes pædagogik. København: Christian Ejlers’ forlag.
Hegel, G. W. F. (2005). Åndens fænomenologi. København: Gyldendal.
Iversen, O. S., Dindler, C. & Smith, R. C. (2017): Digital teknologi og design i undervisningen.
Prøvekapitler til En designtilgang til teknologiforståelse. Frederikshavn: Dafolo.
Iversen, O. S., Smith, R. C., & Dindler, C. (2017). Child as protagonist: Expanding the role of
children in participatory design. Proceedings of the 2017 Conference on Interaction Design
and Children, 27-37. ACM
Iversen, O. S., Smith, R. C., & Dindler, C. (2018). From computational thinking to computational
empowerment: A 21st century PD agenda. Proceedings of PDC.
Iversen, O. S., Dindler, C., & Smith, R. C. (2019). En designtilgang til teknologiforståelse. Frederikshavn:
Dafolo.
Kant, I. (2012/1803). Om pædagogik. Aarhus: Forlaget Klim.
Kant, I. (2017). Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning? I: Jeppesen, M. H., Nielsen,
C. F., Eriksen, C. B., & Jørgensen, E. K. (red.), Oplysning, historie, fremskridt – historiefi losofi
ske skrifter. Forlaget Slagmark.
Katt erfeldt, E.-S., Ditt ert, N., & Schelhowe, H. (2015). Designing digital fabrication learning
environments for Bildung: Implications from ten years of physical computing workshops.
International Journal of Child-Computer Interaction, 5, 3-10.
Kolb, David A. (1984). Experimental learning: Experience as the source of learning and development.
Kapitel 2. Englewood Cliff s: Prentice Hall.
Marx, Karl (1989). Økonomisk-fi losofi ske skrifter. I: Pahuus, M. Filosofi en om mennesket.
København: Gjellerup & Gad.
Martinez, S. L., & Stager, G. (2013). Invent to Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the
Classroom. Constructing Modern Knowledge Press.
Nielsen, C. F. (2019). Kant og pædagogik – mellem natur og normativitet. I. Oett ingen, A. v.
(red.), Pædagogiske tænkere. København: Hans Reitz els Forlag.
Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books.
Rambøll Management Consulting (2019). Forundersøgelse – forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens
obligatoriske undervisning.
UVM (2019). Undervisningsvejledning for forsøgsfaget teknologiforståelse.

Downloads

Publiceret

2019-12-20

Citation/Eksport

Fibiger, J., Lorentzen, R. F., Hjorth, M., & Pasgaard, N. J. (2019). Digital myndiggørelse fra Kant over Dewey til teknologiforståelse i folkeskolen. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 4(1), 56–76. https://doi.org/10.7146/lup.v4i1.117980

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema