Sprogteknologier i fremmedsprogsundervisningen: indkredsning af en sprogfaglig teknologiforståelse

– på tværs af grundskole og ungdomsuddannelse

Forfattere

  • Christian Dalsgaard Aarhus Universitet
  • Mette Vedsgaard Christensen VIA University College
  • Francesco Caviglia Aarhus Universitet
  • Mette Skovgaard Andersen Det Nationale Center for Fremmedsprog
  • Hanne Wacher Kjærgaard Det Nationale Center for Fremmedsprog
  • Mette Alma Kjærsholm Boie

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136251

Nøgleord:

fremmedsprog, digitale sprogteknologier, teknologiforståelse, sprogfag

Resumé

Formålet med artiklen er at undersøge brugen af digitale teknologier i sprogfag med henblik på at komme nærmere på en forståelse af digitale teknologier i en sprogdidaktisk rammesætning.  Dette undersøges gennem to empiriske studier af anvendelsen af digitale værktøjer i fremmed-sprogsundervisningen henholdsvis i grundskolen og inden for ungdomsuddannelser. Under-søgelserne identificerer fire forskellige typer af aktiviteter i elevernes brug af digitale værktøjer i deres arbejde med sprog. Eleverne anvender digitale værktøjer til at: øve, udforske, deltage og opdage. På baggrund af undersøgelsernes resultater diskuterer artiklen, hvordan en sprogfaglig teknologiforståelse kan begrebsliggøres og karakteriseres i en dansk fremmedsprogsundervisnings-kontekst. I forlængelse af resultaterne foreslår artiklen en terminologi for digitale sprogteknologier og dermed for centrale begreber for en sprogfaglig tilgang til teknologiforståelse inden for fremmedsprog. Gennem denne terminologi for digitale sprogteknologier sigter artiklen mod at karakterisere (og diskutere) den forståelse af og viden om teknologi, som elever og lærere skal have inden for fremmedsprog. Terminologien for digitale sprogteknologier består af: Øverum, Værktøjer til sprogarbejde, Kommunikationsmedier og Kanaler til kultur.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Forfatterbiografi

Christian Dalsgaard, Aarhus Universitet

Online uddannelse, digitale kompetencer, it og læring.

Referencer

Andersen, L. K. (2020a). Mundtlighed i fremmedsprogsundervisningen. Pædagogisk indblik, 5, maj 2020. https://dpu.au.dk/viden/paedagogiskindblik/mundtlighed-i-fremmedsprogsundervisningen

Andersen, L. K. (2020b). Tværsproglighedens veje: Om sproglig bevidsthed, tværsproglighed og didaktisk forandringsarbejde i en folkeskolekontekst. Aarhus Universitet. https://doi.org/10.7146/aul.361

Berthelsen, U. D., & Nielsen, C. F. (2021). Democracy and Computation. I A. Yadav & U. D. Berthelsen, Computational Thinking in Education (s. 57–72). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003102991-4

Boie, M. A. K. (2020). Elevstemmer i gymnasiet: - uddannelse overgår alle. Ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet. https://pure.au.dk/portal/files/201256338/Elevstemmer_i_gymnasiet_Mette_Alma_Kj_rsholm_Boie.pdf

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Børne- og Undervisningsministeriet (2021). Vejledning til folkeskolens prøver i matematik i 9. klasse. https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf21/okt/210110-vejledning-til-folkeskolens-proever-i-matematik-i-9--klasse.pdf

Caviglia, F., Dalsgaard, C., Boie, M. A. K., & Thomsen, M. B. (2021). Undersøgelse af digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen - Sproglæreres anvendelse af digitale teknologier i gymnasiet. Retrieved from https://pure.au.dk/portal/files/213331375/FREMDitSPROG_sporgeskemaundersogelse_marts2021.pdf

Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2019). Datalogisk tænkning og teknologiforståelse i folkeskolen tur-retur. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(19), 30. https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.110919

Center for Sprogteknologi (u.å.). Hvad er sprogteknologi? Københavns Universitet. https://cst.ku.dk/omcentret/sprogteknologi/

Christensen, M. V., Jacobsen, J. G. H., Jørgensen, N., & Hansen, I. G. (2023). Digitale teknologier i grundskolens fremmedsprogsundervisning. Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- Og kulturpædagogik, 28(75), 10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/spr/article/view/136084

Christensen, M. V., Nissen, A. B., & Gustenhoff, M. (2021). Sproglærererfaringer fra skolenedlukningen i foråret 2020. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24), 16. https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.125641

Clarke, A. E. (2003). Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn. Symbolic Interaction, 26(4), 553–576. https://doi.org/10.1525/si.2003.26.4.553

Dalsgaard, C., Boie, M. A. K., & Caviglia, F. (2022). Frem dit sprog: Digitale værktøjer i sprogfagene. https://pure.au.dk/portal/files/279093397/Fremditsprog_final_online.pdf

Dalsgaard, C., Boie, M. A. K., & Caviglia, F. (red.) (2022). Styrk fremmedsprog: go digital mit technologia für Unterricht en langue étrangère. https://pure.au.dk/portal/files/279093219/Styrk_fremmedsprog_final_online.pdf

Daryai-Hansen, P., Drachmann, N., & Meidell Sigsgaard, A.-V. (2019). Flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsfag. Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik, 25(68), 46–53. https://doi.org/10.7146/spr.v25i68.128433

Dooly, M. (2017). Telecollaboration. I C. A. Chapelle & S. Sauro (Red.), The Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning (s. 169–183). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118914069.ch12

Fawns, T. (2022). An Entangled Pedagogy: Looking Beyond the Pedagogy—Technology Dichotomy. Postdigital Science and Education, 4(3), 711–728. https://doi.org/10.1007/s42438-022-00302-7Fryer, L., Coniam, D., Carpenter, R., & Lăpușneanu, D. (2020). Bots for language learning now: Current and future directions. Language Learning & Technology, 24(2), 8–22. https://doi.org/10125/44719

Godwin-Jones, R. (2009). Speech tools and technologies. Language Learning & Technology, (13)3, 4–11. http://doi.org/10125/44186

Godwin-Jones, R. (2017). Smartphones and language learning. Language Learning & Technology, 21(2), 3–17. https://doi.org/10125/44607

Golonka, E. M., Tare, M., & Bonilla, C. (2017). Peer interaction in text chat: Qualitative analysis of chat transcripts. Language Learning, 21(2), 157–178. https://doi.org/10125/44616

Gregersen, T., & MacIntyre, P. D. (2014). Capitalizing on Language Learners’ Individuality: From Premise to Practice. Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781783091218

Guest, G., MacQueen, K. M., & Namey, E. E. (2011). Applied thematic analysis. Sage.

Halkier, B. (2008) Fokusgrupper. I Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative metoder – en grundbog. Hans Reitzels Forlag.

Hymes, D. (1971). On Communicative Competence. University of Pennsylvania Press.

Haastrup, K., & Svendsen Pedersen, M. (2017). Input – output – interaktion. Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik, 16(49–50). https://doi.org/10.7146/spr.v16i49-50.102850

Iversen, O. S., Dindler, C., & Smith, R. C. (2020). En designtilgang til teknologiforståelse. Dafolo.

Kabel, K., Christensen, M. V., & Brok, L. S. (2022). A focused ethnographic study on grammar teaching practices across language subjects in schools. Language, Culture and Curriculum, 35(1), 51–66. https://doi.org/10.1080/07908318.2021.1918144

Kjærgaard, H. W. (2013). Den it-kompetente, it-inddragende og innovative engelsklærer? Anglofiles-Journal of English Teaching, 167, 22–28.

Kramsch, C. (2006). From Communicative Competence to Symbolic Competence. The Modern Language Journal, 90(2), 249–252. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2006.00395_3.x

Kramsch, C., A'Ness, F., & Lam, W. S. E. (2000). Authenticity and authorship in the computer-mediated acquisition of L2 literacy. Language Learning & Technology, 4(2), 72–95. http://doi.org/10125/25101

Kress, G. (2010). Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. Routledge. https://doi.org/10.1080/09588221.2019.1688836Lee, S.-M. (2022). A systematic review of context-aware technology use in foreign language learning. Computer Assisted Language Learning, 35(3), 294–318. https://doi.org/10.1080/09588221.2019.1688836

Nørgaard, R. T. (2020). Teknologifantasi. KvaN, 117, 65–79.

Papert, S. (1991). The Children’s Machine: Rethinking School in the Age of the Computer. New York: BasicBooks.

Rönnerman, K., & Salo, P. (2012). “Collaborative and action research” within education: A Nordic perspective. Nordic Studies in Education, 32(1), 1–16.

Salomon, G., Perkins, D. N., & Globerson, T. (1991). Partners in cognition: Extending human intelligence with intelligent technologies. Educational researcher, 20(3), 2-9.

Schmidt, R. W. (1990). The Role of Consciousness in Second Language Learning1. Applied Linguistics, 11(2), 129–158. https://doi.org/10.1093/applin/11.2.129

Selwyn, N., Hillman, T., Bergviken Rensfeldt, A., & Perrotta, C. (2021). Digital Technologies and the Automation of Education — Key Questions and Concerns. Postdigital Science and Education, 15–24. https://doi.org/10.1007/s42438-021-00263-3

Tannert, M., Lorentzen, R. F., & Berthelsen, U. D. (2021). Computational Thinking as Subject Matter. I A. Yadav & U. D. Berthelsen, Computational Thinking in Education (s. 73–89). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003102991-5

Tare, M., Golonka, E. M., Vatz, K., Bonilla, C. L., Crooks, C., & Strong, R. (2014). Effects of Interactive Chat Versus Independent Writing on L2 Learning. Language Learning & Technology, 18(3), 208–227. https://doi.org/10125/44391

Timpe-Laughlin, V., Sydorenko, T., & Daurio, P. (2022). Using spoken dialogue technology for L2 speaking practice: What do teachers think? Computer Assisted Language Learning, 35(5–6), 1194–1217. https://doi.org/10.1080/09588221.2020.1774904

van Manen, M. (2016). Phenomenology of Practice: Meaning-Giving Methods in Phenomenological Research and Writing (0 udg.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315422657

Vygotsky, L. S. (1980). Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes (M. Cole, V. Jolm-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Red.). Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9vz4

Warschauer, M., & Healey, D. (1998). Computers and language learning: An overview. Language Teaching, 31(2), 57–71. https://doi.org/10.1017/S0261444800012970

Whisper (2023). OpenAI. https://github.com/openai/whisper (Original work published 2022)

Zhang, R., & Zou, D. (2020). Types, purposes, and effectiveness of state-of-the-art technologies for second and foreign language learning. Computer Assisted Language Learning, 0(0), 1–47. https://doi.org/10.1080/09588221.2020.1744666

Downloads

Publiceret

30-06-2023

Citation/Eksport

Dalsgaard, C., Christensen, M. V., Caviglia, F., Andersen, M. S., Kjærgaard, H. W., & Kjærsholm Boie, M. A. (2023). Sprogteknologier i fremmedsprogsundervisningen: indkredsning af en sprogfaglig teknologiforståelse: – på tværs af grundskole og ungdomsuddannelse. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 16(28). https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136251

Nummer

Sektion

LOM28: Teknologiforståelser i uddannelsessystemet