Meddelelser

Nr. 73 - Åbent nummer

2021-05-21

I løbet af 2021 har RvT publiceret hele tre numre, helt eller delvis. Nr. 71 om religion, natur og dyr og nr. 72 om religion og covid-pendemien i Danmark er afsluttede. Nr. 73 er et åbent nummer, der samler en række artikler om hver sine religionsvidenskabelige emner. Nummerets artikler publiceres løbende og de er foreløbigt tilgængelige som præ-publikationer uden den endelige paginering.

Læs mere om Nr. 73 - Åbent nummer

Nyeste nummer

Nr. 73 (2021): Åbent nummer
Se alle numre

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (RvT) er dansksproget (for det meste) og hjemhørende ved Afdeling for Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Dets redaktion og advisery board består af personer med tilknytning til Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. RvT arrangerer faglige seminarer i samarbejde med DASR (Dansk Selskab for Religionsvidenskab) som forberedelse til temanumre.

RvT bringer forskningsbaserede artikler med relevans for religion i nutid og fortid samt anmeldelser og review-artikler. Artiklerne angår religion i alle former og i bredeste forstand og inkluderer ofte aktuelle humanvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og filosofiske teorier og vinkler. Artiklerne indeholder akademiske referencer og bibliografier og er fagfællebedømte. De henvender sig til forskere inden for og uden for det religionsvidenskabelige felt, til studerende ved de videregående uddannelser, til lærere i de gymnasiale uddannelser og til en bred offentlighed.

RvT er grundlagt i 1982 og er hidtil udkommet med 708 numre. Artiklerne er gratis tilgængelige for alle. Under 'Arkiver' kan ses indholdet i alle numre - fra nr. 1 (1982) til nr. 70 (2020).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Hans J. Lundager Jensen (hj@cas.au.dk) eller Katrine Frøkjær Baunvig (kfb@sdu.dk).