Meddelelser

RvT 74: Festskrift for Jens Peter Schjødt

2022-04-01

Det nyeste nummer af RvT - nr. 74 - er særligt på flere måder: Det er et festskrift - til prof. emer. Jens Peter Schjødt; det indeholder artikler ikke kun på dansk og andre skandinaviske sprog, men også på engelsk; og det er meget omfattende, næsten 800 sider. Nummeret er varetaget af en særlig redaktion, bestående af Karen Bek-Pedersen, Sophie Bønding, Luke John Murphy, Simon Nygaard og Morten Warmind. De mange bidrag falder inden for de felter som Jens Peter Scjødt har beskæftiget sig med i sin lange karriere ved Institut for Religionshistorie og senere Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet: før-kristen nordisk religion  og den almene religionshistorie og -fænomenologi.

NB: Nu er Religionsvidenskabeligt Tidsskrift blevet suppleret med Religionsvidenskabelig Skriftrække (RvS). Første bind er publiceret: https://tidsskrift.dk/rvs

Læs mere om RvT 74: Festskrift for Jens Peter Schjødt

Nyeste nummer

Årg. 74 (2022): The Wild Hunt for Numinous Knowledge: Perspectives on and from the Study of Pre-Christian Nordic Religions in Honour of Jens Peter Schjødt
					Se Årg. 74 (2022): The Wild Hunt for Numinous Knowledge: Perspectives on and from the Study of Pre-Christian Nordic Religions in Honour of Jens Peter Schjødt

Temanummer af Religionsvidenskabeligt Tidsskrift om perspektiver på og i relation til førkristen nordisk religion. Nummeret er et festskrift til prof. emer. Jens Peter Schjødt. Dette meget fyldige nummer - 785 sider - er redigeret af en særlig redaktionskomite, bestående af Karen Bek-Pedersen, Sophie Bønding, Luke John Murphy, Simon Nygaard og Morten Warmind. Nummeret har artikler på dansk, svensk og engelsk.

Publiceret: 2022-03-25

Artikler

Se alle numre

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (RvT) er dansksproget (for det meste) og hjemhørende ved Afdeling for Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Dets redaktion og advisery board består af personer med tilknytning til Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. RvT arrangerer faglige seminarer i samarbejde med DASR (Dansk Selskab for Religionsvidenskab) som forberedelse til temanumre.

RvT bringer forskningsbaserede artikler med relevans for religion i nutid og fortid samt anmeldelser og review-artikler. Artiklerne angår religion i alle former og i bredeste forstand og inkluderer ofte aktuelle humanvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og filosofiske teorier og vinkler. Artiklerne indeholder akademiske referencer og bibliografier og er fagfællebedømte. De henvender sig til forskere inden for og uden for det religionsvidenskabelige felt, til studerende ved de videregående uddannelser, til lærere i de gymnasiale uddannelser og til en bred offentlighed.

RvT er grundlagt i 1982 og er hidtil udkommet med 708 numre. Artiklerne er gratis tilgængelige for alle. Under 'Arkiver' kan ses indholdet i alle numre - fra nr. 1 (1982) til nr. 70 (2020).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Hans J. Lundager Jensen (hj@cas.au.dk) eller Katrine Frøkjær Baunvig (kfb@sdu.dk).