Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser

Forfattere

  • Henriette T. Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
  • Lene Møller Madsen Lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
  • Lars Ulriksen Institur for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.8832

Nøgleord:

Uddannelsesvalg, Forventninger og erfaringer, Identitet, Teknat videregående uddannelser,

Resumé

Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor studerende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Fokus er på de studerendes løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever dette som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at udholde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpasse sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier foldes ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første studieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslutningsvist.

 

 

This paper presents results from a research project where students are followed from the end of upper secondary school into their higher education science programme. We pay particular attention to the students’ continuous negotiation of expectations in relation to the content of their new study programmes and their attempts to become academically integrated. The analysis is focused on those students who found these negotiations difficult. Three negotiation strategies are identified: to endure and just accept that one’s expectations are not honoured; to continuously try to fit what you meet to your expectations; to fit and adjust one’s expectations to what you meet. Cases from the study cohort who used these strategies are identified and these form the basis of the discussion. Particular attention is paid to the importance of students’ ‘identitywork’ in their first year of study and the consequences and implications this has for practice. 

Forfatterbiografier

Henriette T. Holmegaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Postdoc

Lene Møller Madsen, Lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Lektor

Lars Ulriksen, Institur for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Lektor

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

2014-03-01

Citation/Eksport

Holmegaard, H. T., Madsen, L. M., & Ulriksen, L. (2014). Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 44–57. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.8832