Progression på tid og på tværs. Fremdrift og fleksibilisering som styringsregime på de videregående uddannelser

Forfattere

  • Laura Louise Sarauw Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.8826

Nøgleord:

progression, studiefremdriftsreform, videregående uddannelser, Bolognaprocessen, fleksibilisering, kompetencer, uddannelsesforskning, fremdrift, frit valg, studerende, kvalitetssikring, styring, styringsteknologi, opportunisme, gennemførelse

Resumé

Med den kommende studiefremdriftsreform følger både krav om hurtigere gennemførelse og en fleksibilisering af systemet, der skal lette meritoverførslen og gøre det nemmere at sammenstykke en uddannelse på tværs af institutioner og uddannelser. Artiklen diskuterer de nye tiltag som en bestemt styring af de studerendes uddannelsesnavigation: Hvad sker der, når vi giver den enkelte studerende større frihed til at sammensætte uddannelse på tværs af moduler, der ikke har nogen på forhånd tilrettelagt (faglig) progression mellem sig? Vil den øgede valgfrihed medvirke til at motivere de studerende, højne gennemførelsen og gøre dem mere arbejdsmarkedsparate, sådan som regeringen fremlægger det? Og er prisen i givet fald en fragmentering af viden og instrumentel overfladelæring blandt de studerende, sådan som kritikerne foreslår?

 

 

The aim of the so-called ‘speed-up’ reform is to cut the time available for students to complete their university studies. One consequence of the reform is the increased requirement for flexibility within the Danish higher education system. To cope with the reform, the system will need to facilitate transfer of credits and make it easier for students to compose more personalized learning portfolios, which can include courses from different institutions and study programmes. The article discusses the possible implications of this new approach to steering students through the higher education system: What happens when we allow the individual student to compose a personal profile from different modules with no intentional progression between them? Will the students’ increased freedom serve to motivate them, make them complete their studies more quickly and make them more fit for the labour market like the Danish government presumes? Or will this be at the expense of leaving students with fragmented knowledge and superficial understandings as suggested by the critics?

Forfatterbiografi

Laura Louise Sarauw, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik

Ph.d., postdoc.

Downloads

Publiceret

2014-03-01

Citation/Eksport

Sarauw, L. L. (2014). Progression på tid og på tværs. Fremdrift og fleksibilisering som styringsregime på de videregående uddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 6–17. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.8826