Det er det, de unge vil have. En analyse af studerendes præferencer i relation til undervisning

Forfattere

  • Yosef Bhatti Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
  • Caroline Howard Grøn Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.8569

Nøgleord:

Dybdelæring, overfladelæring, studerendes præferencer

Resumé

Artiklen undersøger de studerendes forventninger til undervisere og undervisning gennem et survey af ca. 200 grunduddannelses- og overbygnings­­studerende og finder, at der er stærkere præferencer for underviserens forelæsning og gennemgang af pensum i forhold til mere inddragende og perspektiverende undervisning. Ligeledes undersøges demografiske, strukturelle samt subjektive karakteristikas evne til at forklare variationer i de studerendes præferencer. Mod forventning finder vi, at de studerendes præferencer til underviser og undervisning kun i meget ringe grad kan forklares ved de undersøgte faktorer.

 

 

The paper examines students' expectations regarding teachers and teaching through a survey of approximately 200 BA and MA students. The findings suggest that students generally prefer lectures and presentations of the curriculum given by teachers rather than alternative methods of curriculum delivery. Demographic, structural and subjective characteristics of the students are included in models to explain variations in student preferences. Contra to our expectations, we find that the preferences of the students regarding teachers and teaching methods are only to a very limited extent explained by the included variables.

Forfatterbiografier

Yosef Bhatti, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

adjunkt

Caroline Howard Grøn, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Adjunkt

Downloads

Publiceret

2014-03-01

Citation/Eksport

Bhatti, Y., & Grøn, C. H. (2014). Det er det, de unge vil have. En analyse af studerendes præferencer i relation til undervisning. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 96–112. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.8569