”De sidder i deres egen lille gruppe ovre i hjørnet”– en pilotundersøgelse af etniske minoritetsstuderendes møde med studie- og undervisningsmiljøet på farmaceutstudiet

Forfattere

  • Gro Inge Hansen Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.8036

Nøgleord:

farmaceutstudiet, etnicitet, grupperinger, Bourdieu, Bernstein

Resumé

I artiklen fokuseres på, hvordan studie- og undervisningsmiljøet på farmaceutstudiet på Københavns Universitet (KU) kan risikere at danne ramme for en adskillelse mellem etniske minoritetsstuderendes og etnisk danske studerendes faglige og sociale studieliv. Der argumenteres for, hvordan dette kan påvirke etniske minoritetsstuderendes uddannelsesudbytte og i værste fald bevirke, at de dropper ud af deres studie. Afslutningsvis perspektiveres omkring, hvad man kan gøre for at mindske disse skel i studie- og undervisningsmiljøet på farmaceutstudiet. Udgangspunktet for denne artikel er en kvalitativ pilotundersøgelse udført i forbindelse med et speciale om studiepraksis og pædagogisk praksis på medicinstudiet og på farmaceutstudiet på KU.

 

 

The academic environment at the University of Copenhagen’s School of Pharmaceutical Sciences may contribute to a separation between ethnic minority students and ethnic Danish students in both social and vocational settings. This article examines how this could affect ethnic minority students’ educational outcomes, and in a worst-case scenario lead to their dropout of the School of Pharmaceutical Science. . A number of suggestions to address the situation are outlined.  The article is based on a qualitative pilot analysis carried out as a part of a Master thesis about study practices and pedagogical practices in the Medicine Program at the Panum Institute and the School of Pharmaceutical Science at the University of Copenhagen.

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

2014-03-01

Citation/Eksport

Hansen, G. I. (2014). ”De sidder i deres egen lille gruppe ovre i hjørnet”– en pilotundersøgelse af etniske minoritetsstuderendes møde med studie- og undervisningsmiljøet på farmaceutstudiet. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 58–71. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.8036