Studiekompetencedag: Et koncept for udvikling af universitetsstuderendes studievaner

Forfattere

  • Kim Jesper Herrmann Center for Undervisning og Læring Aarhus Universitet
  • Berit Lassesen
  • Anna Juul Bager Aarhus Universitet
  • Torben K. Jensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.7976

Resumé

Mange universitetsuddannelser udbyder studieteknikkurser eller henviser studerende til private kursusudbydere. Kurserne er velbesøgte, og de studerende er overvejende tilfredse. Den stigende fokus på studieteknik er dog ikke uproblematisk, og derfor er det på tide at diskutere, hvad der kendetegner kvalitet i udvikling af de studerendes studiekompetencer. I denne artikel præsenteres et koncept for en studiekompetencedag som Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet, har udviklet. De pædagogiske valg bag kurset præsenteres og diskuteres, og erfaringerne evalueres.

 

 

Many universities offer study skills courses. While these courses are popular among students, the increased focus on generic study skills is not without problems. Hence, it is timely to discuss what constitutes quality in the development of university students study skills. This paper presents a concept for a one-day study skills workshop developed by the Centre for Teaching and Learning at Aarhus University. The didactic principles underlying the workshop are presented and discussed as are the preliminary evaluations.

Forfatterbiografier

Anna Juul Bager, Aarhus Universitet

Videnskabelig assistent

Center for Undervisning og Læring, Business and Social Sciences

Torben K. Jensen

centerleder, Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet

Downloads

Publiceret

2013-09-01

Citation/Eksport

Herrmann, K. J., Lassesen, B., Bager, A. J., & Jensen, T. K. (2013). Studiekompetencedag: Et koncept for udvikling af universitetsstuderendes studievaner. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 8(15), 135–144. https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.7976