Arbejdsmiljø og karriere - to ph.d.-udfordringer

Forfattere

  • Trine Bovbjerg HR-afdelingen, Aalborg Universitet
  • Monika Janfelt HR-afdelingen, Syddansk Universitet
  • Hanne Dauer Keller AAU

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.7860

Nøgleord:

ph.d.-studerende, psykisk arbejdsmiljø, karriereudvikling

Resumé

Artiklen afrapporterer de erkendelser omkring ph.d.-studerendes arbejdsmiljø og karriereudvikling, som vi har opnået i gennemførelsen af et udviklingsforløb for ph.d.-studerende på fire af landets universiteter i 2012-2013. De ph.d.-studerendes arbejdsmiljø er ikke særligt velbelyst, og igennem en analyse af deltagernes udviklingsplaner og evalueringer af forløbet vil vi pege på 4 karakteristikker ved arbejdsmiljøet: Work-life-balance, dobbelt identiet som både studerende og medarbejder, forventninger og krydspres samt usikre karriereveje. De ph.d.-studerende trives pga. engagementet i deres faglige forskningsprojekt, mens deres udfordringer med arbejds­miljøet primært bunder i kollegiale, ledelsesmæssige og organisatoriske forhold. For at få inspiration til forbedringer af de ph.d.-studerendes arbejdsmiljø foreslås det at anlægge et situeret læringsperspektiv på ph.d.-uddannelsen. Et situeret perspektiv inddrager dele af arbejdsmiljøet som væsentlig faktor for faglig udvikling.

 

 

Findings are reported for a development program for PhD students that took place in 2012/2013 at four Danish universities. The focus of the program was doctoral students’ work and career development. To date PhD students’ work environments have not been documented in detail, however, analysis of data collected during the program revealed four areas of concern to doctoral students: Challenges relating to work-life balance, uncertainty over identity relating to status as student and employee, risks associated with the work and uncertainty over career paths. The problems are primarily rooted in collegiate, managerial and organizational issues. In order to identify areas for improvement in the PhD students’ learning process, it is proposed that a situated learning perspective on the PhD programme be adopted.

Forfatterbiografi

Hanne Dauer Keller, AAU

Lektor v. Institut for Læring og Filosofi (HUM)

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

2013-09-01

Citation/Eksport

Bovbjerg, T., Janfelt, M., & Keller, H. D. (2013). Arbejdsmiljø og karriere - to ph.d.-udfordringer. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 8(15), 6–16. https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.7860