Open Call for Papers: DUT 37

Kære praktikere, forskere og udviklere inden for de videregående uddannelser

Vi åbner nu op for indsendelser til det kommende nummer af Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift – DUT 37 – som for første gang vil være et åbent nummer uden specifikt tema.

Dette open call for papers inviterer således til bidrag fra alle der på forskellig vis praktiserer, forsker i eller er udviklere af pædagogik, didaktik og læring på videregående uddannelser. Vi opfordrer til en mangfoldighed af stemmer, fagligheder, tilgange, metoder og emner – til forskning, udvikling og praksis inden for de videregående uddannelser i bred forstand.  

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift arbejder med fire forskellige artikelgenrer, hvilket giver mulighed for mangfoldighed – også når det kommer til genrer og artikeltyper.

Videnskabelige artikler
Videnskabelige artikler bidrager med ny forskning til det universitetspædagogiske felt.
Det kan være såvel empiriske som teoretiske undersøgelser, analytiske fremstillinger eller forskningsoversigter, resultatformidling fra undersøgelser og projekter eller universitetspædagogisk udvikling af begreber/teori.
Vurderes gennem double-blind fagfællebedømmelse.

Faglige artikler
Faglige artikler bidrager med ny viden baseret på faglig udvikling og praksis inden for det universitetspædagogiske felt.
Det kan være konkrete udviklings- eller praksisprojekter, case-studier, udvikling af egen eller andres undervisning/uddannelse samt omhandle afprøvning af interventioner, eksperimenter, didaktiske designs, læremidler eller lignende fra egen eller andres praksis.
Bedømmes gennem double-blind fagfællebedømmelse.

Debatterende artikel
Debatindlæg er af bred relevans for Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrifts læserskare.
Bidraget skal gerne være debatskabende og have tyngde, aktualitet og relevans.
Klare problemstillinger, argumentation, og positionering er afgørende.
Vurderes af redaktionen eller af redaktionen udpegede sagkyndige gennem en åben bedømmelsesproces.

DUT Guides
DUT Guides formidler praksisnære ideer, anbefalinger eller udviklingstiltag til undervisere på videregående uddannelser. DUT Guides inspirerer til, giver værktøjer til eller kan bringes i anvendelse i egen praksis. Indsendelser skal være forankret i relevant faglig ekspertise inden for DUT Guidens område, have et undervisningsudviklende sigte og indeholde praktisk erfaring (fx i form af praksisnær eller anvendelsesorienteret forskning og udvikling).
Forfattere kan være inviterede eller kan kontakte redaktionen før indsendelse af et evt. bidrag.
Vurderes af redaktionen eller af redaktionen udpegede sagkyndige gennem en åben bedømmelsesproces.

Tidsskriftets læsere kan i princippet være undervisere fra alle fag, universitetspædagogiske forskere, universitetsuniversitetspædagoger, uddannelses- og undervisningsudviklere, specialister og konsulenter, samt uddannelsesledere og administratorer. Artikler inden for alle kategorier skal være gjort forståelige for en alment interesseret universitetspædagogisk offentlighed, gennem introduktion og forklaring af ikke alment kendte begreber og specifikke faglige forhold, som indgår i artiklerne.

Angiv tydeligt den artikelgenre, som bidraget tilhører.
Følg tidsskriftets retningslinjer for formatering, anonymisering og indsendelse i relation til de fire artikelgenrer og sørg for at indsendelsen lever op til de angivne kriterierne for artikelgenren. Der findes vejledning tilgængelige på vores hjemmeside: https://tidsskrift.dk/dut/Kriterier

Vigtige datoer

  • Deadline for indsendelse af manuskripter: 1. april 2024
  • Redaktionen vurderer om indsendelsen skal fremsendes til bedømmelse: 10. april 2024
  • Fremsendelse af bedømmelse til forfattere: 5. juni, 2024
  • Deadline for evt. artikelrevision: 30. Juni, 2024
  • Redaktionen foretager endelig vurdering af indsendelsen: 16. August, 2024
  • Deadline for endelig korrekturlæst og afanonymiseret artikel til publicering: 1. September, 2024
  • Forfatter godkender endelig artikel klar til publicering: 20. September, 2024
  • Forventet publiceringsdato for DUT 37: 1. november, 2024

Bidrag skal indsendes gennem vores online indsendelsessystem, med angivelse af artikeltype og i rette artikelskabelon: https://tidsskrift.dk/dut/about/submissions

Vi ser frem til at modtage dit bidrag til den løbende udvikling af viden og praksis inden for de videregående uddannelser.

Bedste DUT-hilsner
Rikke Toft Nørgård
Ansvarshavende Redaktør
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift