Praktiske færdigheder i professionsrettede sundhedsuddannelser

Forfattere

  • Carsten Munch Nielsen VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus
  • Britta Stenholt VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
  • Kirsten Lomborg Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje
  • Ida Torunn Bjørk Oslo Universitet, Afdeling for sygeplejevidenskab

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.7846

Nøgleord:

Praktiske færdigheder, vejledning, evaluering, Sundhedsuddannelser, sygeplejerskeuddannelse, lægeuddannelse

Resumé

Artiklen har fokus på, hvordan læring af praktiske færdigheder kan understøttes og evalueres. Forfatterne er i forbindelse med en litteraturgennemgang blevet opmærksomme på, at der i såvel sygeplejerskeuddannelsen som i lægeuddannelsen arbejdes med at skærpe et analytisk perspektiv på og finde systematiske metoder, som kan give støtte til læring og evaluering af praktiske færdigheder.

Artiklen argumenterer for potentialerne i at udvikle et såkaldt globalt vejlednings- og evalueringsinstrument, der er knyttet til læring af praktiske færdigheder. Et globalt instrument er kendetegnet ved at være generisk (kan anvendes til forskellige praktiske procedurer), holistisk (inddrager såvel humanistiske som proceduremæssige og tekniske elementer), multi­professionelt (kan anvendes af forskellige professioner), multigraderet (kan anvendes af såvel novicer som erfarne praktikere) og multimodalt (kan anvendes i forskellige kontekster).

I artiklen præsenteres og diskuteres potentialerne i to globale instrumenter eller modeller til læring og evaluering af praktiske færdigheder. De to model­­ler er The Leicester Clinical Procedure Assessment Tool og Model for prak­tisk færdighedsudøvelse.

Med artiklen vil vi gerne invitere til fagdidaktiske drøftelser med andre universiteter og professionshøjskoler om at videreudvikle globale undervisnings- og evalueringsinstrumenter. Bag dette ligger også et ønske om at få en dybere indsigt i de praktiske handlingers natur. Målet med at udvikle et globalt vejlednings- og evalueringsredskab er at styrke de studerendes kompetencer til at udføre praktiske handlinger med kvalitet samt at give dem redskaber til at tilegne sig nye praktiske færdigheder i deres fremtidige karriere.

 

 

The article focuses on how the learning of practical skills can be supported and evaluated. In connection with a literature review, the authors became aware of efforts to find an analytical perspective and a systematic method that can support learning and evaluation of practical skills in both nursing and medicine. The article argues in favour of the benefits of developing a so-called global instrument in teaching and formative evaluation. Two potential models are presented and discussed: The Leicester Clinical Procedure Assessment Tool and The Model of Practical Skill Performance. The authors hope this research will stimulate interest in other research settings. Collaboration is needed both on the development of global instruments that help students strengthen competence and improve their performance, and on the development of a deeper understanding of the nature of practical skills.

Forfatterbiografi

Carsten Munch Nielsen, VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Uddannelsreskoordinator

Downloads

Publiceret

2013-09-01

Citation/Eksport

Nielsen, C. M., Stenholt, B., Lomborg, K., & Bjørk, I. T. (2013). Praktiske færdigheder i professionsrettede sundhedsuddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 8(15), 60–73. https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.7846