Flere ph.d.-studerende med mere international baggrund - hvad betyder det for ph.d.-vejledningen?

Forfattere

  • Pia Bøgelund Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.7845

Nøgleord:

ph.d.-vejledning, internationalisering

Resumé

Gennem de senere år er der kommet flere ph.d.-studerende på de danske universiteter samtidig med, at kravene til færdiggørelse og produktivitet er skærpet. En stadig større andel af de ph.d.-studerende har desuden en international baggrund. Hvad betyder disse tendenser for den enkelte vejleder? Det undersøger denne artikel på baggrund af en interviewundersøgelse udført på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. 12 erfarne ph.d.-vejledere på tværs af to forskningsprogrammer er blevet interviewet. For de fleste vejledere betyder de ændrede vilkår, at deres vejledningspraksis er under forandring: De tager mere ansvar for projekternes mål og rammer; de strukturerer mere; de bliver mere bevidste om problemstillinger i mødet mellem kulturer; de fokuserer mere på rekruttering og afvikling, og så inddrager de i højere grad end før andre i deres vejledning. Artiklen diskuterer til sidst forskelle på de to forskningsprogrammer og rejser nogle relevante forskningsspørgsmål om konsekvenser for ph.d.-uddannelsen som sådan.

 

 

The numbers of PhD students are rising at the same time as demands for productivity and finishing on time are increasing. Additionally there are a growing number of students from international backgrounds on Danish PhD programmes. How do these factors affect the PhD supervisor?  To try and answer this question we interviewed 12 experienced supervisors across two research programmes, based in the Faculty for Technology and Science at Aalborg University, Denmark. The majority of the supervisors noted that they were re-assessing their approach to PhD supervision in light of the changing conditions: they take more responsibility for the goals and the design of the projects; the projects are more structured; they need to be aware of the challenges of cross-cultural encounters; they focus more on recruitment and dismissal and they also involve the rest of their research groups in the supervision to a much greater extent. The paper concludes by discussing the differencies between the two research programmes that participated in the study, and raises questions in relation to contemporary PhD education in general.

Forfatterbiografi

Pia Bøgelund, Aalborg Universitet

Projektleder, Adjunkt

Sektion C, Pbl-EE

Institut for Planlægning

Aalborg Universitet

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

2014-03-01

Citation/Eksport

Bøgelund, P. (2014). Flere ph.d.-studerende med mere international baggrund - hvad betyder det for ph.d.-vejledningen?. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 144–154. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.7845