Dannelse som basis for udvikling af moderne matematikundervisning

Forfattere

  • Julie Marie Isager Københavns Universitet, Det samfundsvidenskabelige fakultet
  • Mogens Nørgaard Olesen Københavns Universitet, Økonomisk Institut

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.7704

Nøgleord:

dannelse, førsteårspædagogik, økonomi, matematik,

Resumé

I denne artikel omtales ambitionerne, opbygningen og resultaterne af et nyt pædagogisk projekt om forbedring af undervisningen i matematik for førsteårsstuderende på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Initiativet er siden efteråret 2007 blevet udbygget og har hentet væsentlige elementer fra klassisk Kant-Humboldtsk dannelsesteori og moderne universitetspædagogik.

Efter at initiativet er iværksat, har de studerende ændret studieadfærd: De er blevet mere aktive og engagerede, og eksamensresultaterne er væsentligt forbedret.

Initiativet er ikke fagspecifikt, så andre fag vil kunne lade sig inspirere af vores tanker og metoder.

 

 

This article considers the ambitions, design, and results of a new education project intended to improve the teaching of mathematics to first-year students in the Department of Economics at the University of Copenhagen. The initiative, which has been in development since 2007, was inspired by the classical Kantian-Humboldtian theory of Bildung and by modern theories of tertiary teaching methodology. Observations made following the intervention reveal that the students have changed their behaviour; they have become increasingly active and engaged, and the examination results have improved considerably. The initiative is not subject specific and other fields of study may find inspiration in our thoughts and methods.

Forfatterbiografi

Julie Marie Isager, Københavns Universitet, Det samfundsvidenskabelige fakultet

Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

Downloads

Publiceret

2013-09-01

Citation/Eksport

Isager, J. M., & Olesen, M. N. (2013). Dannelse som basis for udvikling af moderne matematikundervisning. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 8(15), 125–134. https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.7704