Fokus på informationskompetence i et tværfagligt læringsmiljø - et empirisk studie af læringseffekter og studenterperspektiver

Forfattere

  • Charlotte Overgaard Aalborg Universitet
  • Mette Buje Grundsøe Aalborg Universitetsbibliotek

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.15862

Nøgleord:

Informationskompetence, læring, søge-lære proces, søgestrategi, samarbejde mellem bibliotek og uddannelse, problembaseret projektarbejde, fagdidaktik, folkesundhedsvidenskab

Resumé

Der har i en årrække indenfor de videregående uddannelser været fokus på, at studerendes udvikling af informationskompetence og læring igennem problemorienteret projektarbejde er tæt forbundet, og at et nært samarbejde mellem bibliotek og uddannelsesmiljø er en væsentlig forudsætning for studerendes læring. I praksis er der dog en række forhold, som kan hindre et effektivt samarbejde mellem bibliotek og uddannelse og bevirke, at de pædagogiske intentioner ikke indfries. I et tværfagligt samarbejde mellem universitetsbibliotek og fagmiljø blev der i 2012 i forbindelse med opstarten af en ny 2-årig kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab ved Aalborg Universitet udviklet et undervisningsforløb og en række læringsunderstøttende tiltag som obligatorisk anvendelse af søgebilag i projekter og tværfaglige søgeworkshops, baseret på teorier om problembaseret læring og tilrettelæggelse af søge-læreprocesser. På baggrund af empiriske data fra informationssøgningstest, studenterprojektrapporter og gruppeinterviews undersøges effekten af undervisningen på de studerendes udvikling af informationskompetence samt deres perspektiver på læringsunderstøttende tiltag. Der identificeres fremmende og hæmmende faktorer ift. udvikling af informationskompetence og afslutningsvis diskuteres styrker og svagheder samt hvilke forhold, som er centrale – og også relevante i en bredere universitetspædagogisk sammenhæng – hvis informationskompetence skal integreres som del af de studerendes grundlæggende faglighed.

 

 

Learning through problem-based project-work and the development of information literacy skills has become increasingly common in higher education programmes in recent years. It is also generally acknowledged that these learning experiences benefit from close collaboration between university libraries and their educational environments. There is evidence to suggest, however, that a number of conditions can hamper the effective collaboration between library and study programme and so leave the educational intentions unfulfilled. A new Master’s programme in Public Health that was introduced at Aalborg University in 2012 aims to address these shortcomings by turning theories of problem-based learning and searching-learning processes into teaching activities as a result of a close inter-disciplinary collaboration between university library and academic environment. This paper examines the effect of and student perspectives on the developed teaching activities. A combination of information seeking tests, student project reports and group interviews provided the empirical data for the study. These revealed a number of promotive and inhibitory factors in connection with the development of information literacy skills. The strengths and weaknesses are discussed in this paper, along with the educational and pedagogical key points that are important if information literacy is to become a part of the students’ basic academic skill set.

Forfatterbiografi

Charlotte Overgaard, Aalborg Universitet

Adjunkt, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Downloads

Publiceret

2014-03-01

Citation/Eksport

Overgaard, C., & Grundsøe, M. B. (2014). Fokus på informationskompetence i et tværfagligt læringsmiljø - et empirisk studie af læringseffekter og studenterperspektiver. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 124–143. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.15862