Progressionsmodel: Entreprenørskabs- og innovationsundervisning

Forfattere

  • Nicolai Nybye Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
  • Anders Rasmussen Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.15542

Nøgleord:

Entreprenørskabsundervisning, progression, læringsmål, dannelse, fagligheder, erfaring

Resumé

Artiklen tager afsæt i en forståelse af entreprenørskab, som en praksisform, hvor muligheder og idéer omsættes til enten økonomisk, kulturel eller social værdi. Denne forståelse kædes sammen med behovet for, at elever og studerende lærer at agere i forskellige omverdenssammenhænge og her kan skabe værdi. Artiklen peger på behovet for at kunne operationalisere tilgangen til entreprenørskab i form af eksplicitte undervisningsdimensioner og læringsmål. Artiklen præsenterer således en progressionsforståelse, der giver en teoretisk optik på den sammenhængende udvikling af læringsmål for elever og studerendes entreprenørskabs- og innovationsviden og kompetencer igennem uddannelsesforløbet, og den peger på en forståelse, der indlejrer entreprenørskab i kernefagligheder og i de studerendes deltagelse i erfaringsskabende processer. Artiklen er skrevet med udgangspunkt i Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise, der understøttes af de fire ministerier, der danner det nationale Partnerskab for Uddannelse i Entreprenørskab. Artiklen har i foråret 2013 været i høring hos en række lærere, undervisere og forskere i det danske uddannelsessystem inden offentliggørelsen i sommeren 2013.

 

 

This article is based on the premise that entrepreneurship encompasses a combination of business, cultural and social attributes. We use this understanding in a ‘Progression Model’ considering ways in which students may be educated in entrepreneurship, in line with the requirements of the government-backed Danish Foundation for entrepreneurship – Young Enterprise initiative. The aim of the initiative is to teach students how to convert ideas and opportunities into value. The article uses the broad understanding of entrepreneurship outlined above as a conceptual frame to define learning dimensions and outcomes for entrepreneurial knowledge and competences that students may be expected to acquire during their education. It is argued that entrepreneurship education can be seen as an embedded part of existing core subjects and can be designed so that students incorporate entrepreneurial thinking into their programmes of education. The initiative to educate students in entrepreneurship is supported by four ministries, which have collectively set up a national Partnership for Education in Entrepreneurship. The article was circulated among educators and researchers for comment in the spring of 2013 before the Progression Model was published in the summer of 2013.

Forfatterbiografier

Nicolai Nybye, Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

Cand.mag, projektleder, Teamet for Videregående Uddannelser, Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise. 

Anders Rasmussen, Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

Cand. pæd. i pædagogisk sociologi, teamleder, Teamet for Grundskoler, Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise. 

Downloads

Publiceret

2014-03-01

Citation/Eksport

Nybye, N., & Rasmussen, A. (2014). Progressionsmodel: Entreprenørskabs- og innovationsundervisning. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 155–168. https://doi.org/10.7146/dut.v9i16.15542