Hvilken indflydelse havde fysisk aktivitet i undervisningen under coronanedlukningen på elevernes trivsel og læring?

Forfattere

Resumé

Nedlukningen af den fysiske undervisning i forbindelse med coronapandemien har haft konsekvenser både for elevernes fysiske sundhed og for deres læringsorienteret trivsel. De har været for lidt fysisk aktive, da transport og frikvarterer har været fraværende, så det var måske lige netop her, at skolerne skulle være gået aktivt ind og arbejdet med fysiske aktiviteter i undervisningen. Nærværende artikel undersøger, hvordan to skoler har arbejdet med fysiske aktiviteter i den virtuelle undervisning, og hvordan aktiviteterne, eller mangel på samme, har haft indflydelse på elevernes læringsorienteret trivsel. Artiklen slutter af med råd til evt. kommende omlægninger fra fysisk til virtuel undervisning.

Forfatterbiografier

Lars Domino Østergaard, Aalborg Universitet

Ph.d., lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Forsker i bevægelsesglæde og psykosociale fordele ved at være fysisk aktiv. Hans primære forskningsinteresser er, hvordan børn og unge motiveres til at være mere fysisk aktive og hvordan bevægelsesglæde kan fremme engagement og læring i forhold til fx undervisning i folkeskolen.

Emil Bunch Fuglsang

BA Idræt Aalborg Universitet. Kandidatstuderende på uddannelsen for Folkesundhedsvidenskab ved Aalborg Universitet. Primære forskningsinteresse er ulighed i sundhed, samt hvordan man igennem fysisk aktivitet kan sundhedsfremme, sygdomsforebygge og højne generel trivsel og glæde.

Jonas Linschou Hannibal

Kandidatstuderende på uddannelsen for idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Primære forskningsinteresse er performance udvikling af redskaber i sportsgrene samt optimering af udøvers performance ved biomekaniske undersøgelser.

Simon Lund Rasmussen

Kandidatstuderende på uddannelsen for idrætsvidenskab på den humanistiske og samfundsvidenskabelige profil ved Aarhus Universitet. Primære forskningsinteresse er, hvordan man igennem bevægelse og generelt sundhedsfremme kan påvirke individers trivsel og mentale sundhed i samfundet

Sofie Kildahl Møller

BA Idræt Aalborg Universitet. Forskningsinteresser er, hvordan personer motiveres til at være mere fysisk aktive, og hvilke barrierer i samfundet som kan ligge til grund for befolkningens motivation for fysisk aktivitet og generel sundhed.

Referencer

Ahn, S., & Fedewa, A. L. (2011). A meta-analysis of the relationship between children’s physical activity and mental health. Journal of Pediatric Psychology, 36(4), 385-397. https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsq107

Andermo, S., Hallgren, M., Jonsson, S., Petersen, S., Friberg, M., Romqvist, A., Elinder, L. S. (2020). School-related physical activity interventions and mental health among children: a systematic review and meta-analysis. Sports medicine-open, 6(1), 1-27. doi: https://doi.org/10.1186/s40798-020-00254-x

Baena-Morales, S., López-Morales, J., & García-Taibo, O. (2021). Teaching intervention in physical education during quarantine for COVID-19. Retos(39). https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.80089

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 122, https://doi.org/10.1037/0003-066X.37.2.122

Blanco, Q. A., Carlota, M. L., Nasibog, A. J., Rodriguez, B., Saldaña, X. V., Vasquez, E. C., & Gagani, F. (2020). Probing on the Relationship between Students’ Self-Confidence and Self-Efficacy while engaging in Online Learning amidst COVID-19. Journal La Edusci, 1(4), 16-25. https://doi.org/10.37899/journallaedusci.v1i4.220

Børne- og Undervisningsministeriet. (2020a). Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid19 (BEK 629). Downloaded fra: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/629

Børne- og undervisningsministeriet. (2020b). Folkeskolens fag. Downloaded fra https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/fag-emner-og-tvaergaaende-temaer/folkeskolens-fag

Christiansen, L. B., Lund-Cramer, P., Brondeel, R., Smedegaard, S., Holt, A.-D., & Skovgaard, T. (2018). Improving children’s physical self-perception through a school-based physical activity intervention: The Move for Well-being in School study. Mental Health and Physical Activity, 14, 31-38. https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2017.12.005

Courtney, D., Watson, P., Battaglia, M., Mulsant, B. H., & Szatmari, P. (2020). COVID-19 impacts on child and youth anxiety and depression: challenges and opportunities. The Canadian Journal of Psychiatry, 65(10), 688-691. https://doi.org/10.1177/0706743720935646

Dansk Skoleidræt. (2020). Bevægelse i fjernundervisningen. Downloaded fra https://skoleidraet.dk/media/6351562/webinar-1-bevaegelse-i-fjernundervisningen.pdf

Domokos, C., Domokos, M., Mirică, S. N., Negrea, C., Bota, E., & Nagel, A. (2020). Being a student at the Faculty of Sports and Physical Education in COVID-19 Pandemic times-A moment in life. Timisoara Physical Education & Rehabilitation Journal, 13(24). https://doi.org/10.2478/tperj-2020-0007

Fox, K. R. (1999). The influence of physical activity on mental well-being. Public Health Nutrition, 2(3a), 411-418. https://doi.org/10.1017/S1368980099000567

Goh, T. L. (2014). Effects of a movement integration program on elementary school children’s physical activity, fitness levels, and on-task behavior and teachers’ implementation experiences. Ph.D. afhandling: The University of Utah.

Groarke, J. M., Berry, E., Graham-Wisener, L., McKenna-Plumley, P. E., McGlinchey, E., & Armour, C. (2020). Loneliness in the UK during the COVID-19 pandemic: Cross-sectional results from the COVID-19 Psychological Wellbeing Study. PLoS ONE, 15(9), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239698

Howie, E. K., Schatz, J., & Pate, R. R. (2015). Acute Effects of Classroom Exercise Breaks on Executive Function and Math Performance: A Dose–Response Study. Research Quarterly for Exercise and Sport, 86(3), 217-224. https://doi.org/10.1080/02701367.2015.1039892

Jensen, V. M., Bjørnholt, B., Mikkelsen, M. F., & Pohl, C. (2020). Den længere og mere varierede skoledag. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Downloaded fra https://www.vive.dk/media/pure/14679/3742519

Jørgensen, H. T., & Troelsen, J. (2017). Implementeringen af motion og bevægelse i skolen–et review af hæmmende og fremmende faktorer set i et lærerperspektiv. Studier i læreruddannelse og-profession, 2(2), 84-105. https://doi.org/10.7146/lup.v2i2.27711

Jørgensen, H. T., Agergaard, S., Stylianou, M., & Troelsen, J. (2019). Diversity in teachers’ approaches to movement integration: A qualitative study of lower secondary school teachers’ perceptions of a state school reform involving daily physical activity. European Physical Education Review, 26(2), 429-447. https://doi.org/10.1177/1356336X19865567

Knoop, H. H. (2002). Leg, læring og kreativitet. Hvorfor glad børn lærer mere. København: Aschehough.

Krogstrup, H. K., & Kristiansen, S. (2015). Deltagende observation. København: Hans Reitzel.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. København: Hans Reitzel.

Li, Y., Duan, W., & Chen, Z. (2020). Latent profiles of the comorbidity of the symptoms for posttraumatic stress disorder and generalized anxiety disorder among children and adolescents who are susceptible to COVID-19. Children and Youth Services Review, 116, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105235.

Liu, M., Wu, L., & Ming, Q. (2015). How does physical activity intervention improve self-esteem and self-concept in children and adolescents? Evidence from a meta-analysis. PLoS ONE, 10(8), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0134804

Madsen, K. L. (2021). Enactive Movement Integration: En handlingsorientert bevægelsesdidatik for folkeskolen. Oslo: The Norwegian School of Sport Sciences.

Moral-Campillo, L., Reigal-Garrido, R. E., & Hernández-Mendo, A. (2020). Physical activity, cognitive and psychosocial functioning in a preadolescent sample. Revista de Psicología del Deporte (Journal of Sport Psychology), 29(1), 123–132. Downloaded fra: http://mail.rpd-online.com/index.php/rpd/article/view/44

Nielsen, J. H. (2020). Bevægelse i skoledagen. Nyborg: Dansk skoleidræt. Downloaded fra: https://skoleidraet.dk/media/6352227/dansk-skoleidraet-2020-bevaegelse-i-skoledagen-2020.pdf

Norris, E., van Steen, T., Direito, A., & Stamatakis, E. (2020). Physically active lessons in schools and their impact on physical activity, educational, health and cognition outcomes: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 54(14), 826-838. https://doi.org/10.1136/bjsports-2018-100502

Oppizzi, L. M., & Umberger, R. (2018). The effect of physical activity on PTSD. Issues in Mental Health Nursing, 39(2), 179-187. https://doi.org/10.1080/01612840.2017.1391903

Palmer, M., Larkin, M., de Visser, R., & Fadden, G. (2010). Developing an Interpretative Phenomenological Approach to Focus Group Data. Qualitative Research in Psychology, 7(2), 99-121. https://doi.org/10.1080/14780880802513194

Pawlowski, C. S. (2021). Corona-nedlukning rammer børn og unge: Faldende fysisk aktivitet er bekymrende. Downloaded fra: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/iob_idraet_og_biomekanik/nyt_iob/corona-nedlukning+rammer+boern+og+unge

Pawlowski, C. S., & Schmidt, T. (2021). Børn og unges bevægelse i krise: En spørgeskemaundersøgelse om 6-16-åriges fysiske aktivitet under COVID-19 nedlukning. Forum for Idræt, 36(2). https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/128112

Pedersen, B. K., Andersen, L. B., Bugge, A., Nielsen, G., Overgaard, K., Roos, E., & von Seelen, J. (2016). Fysisk aktivitet - læring, trivsel og sundhed i folkeskolen. København: Vidensråd for forebyggelse. http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_for_forebyggelse_fysisk_aktivitet_laering_trivsel_sundhed_2016.pdf

Pedersen, N. H., Toftager, M., Kristensen, P. L., Grøntved, A., Brønd, J. C., Larsen, K. T., & Møller, N. C. (2020). Bevægelse i skolen. En kortlægning af børn og unges fysiske aktivitet og stillesiddende adfærd i skoletiden. Odense: SDU. https://www.sdu.dk/-/media/Files/Om_SDU/Institutter/Iob/Forskningsenheder/ExE/Rapport_BevaegelseIskolen2

Radu, M.-C., Schnakovszky, C., Herghelegiu, E., Ciubotariu, V.-A., & Cristea, I. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on the quality of educational process: A student survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(21), 7770. https://doi.org/10.3390/ijerph17217770

Rasberry, C. N., Lee, S. M., Robin, L., Laris, B., Russell, L. A., Coyle, K. K., & Nihiser, A. J. (2011). The association between school-based physical activity, including physical education, and academic performance: a systematic review of the literature. Preventive Medicine, 52, S10-S20. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2011.01.027

Rask, S. (2020). Danskernes motions- og sportsvaner 2020. København: Idrættens analyseinstitut. https://www.idan.dk/media/10710420/Status-paa-danskernes-idraetsdeltagelse-2020_notat-1_vers2.pdf

Rasmussen, M., Kierkegaard, L., Rosenwein, S. V., Holstein, B. E., Damsgaard, M. T., & Due, P. (2019). Skolebørnsundersøgelsen 2018: Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark. Downloaded fra https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/skoleboernsundersoegelsen_2018

Regeringen. (2018). Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed. København: Undervisningsministeriet. Downloaded fra https://www.uvm.dk/publikationer/2018/180911--folkets-skole--faglighed--dannelse-og-frihed-–-justeringer-af-folkeskolereformen

Sammen i bevægelse. (2021). Sammen i bevægelse - bevæg dig for livet. Downloaded fra https://www.bevaegdigforlivet.dk/sammen-i-bevaegelse

Schilling, M. A., Vidal, P., Ployhart, R. E., & Marangoni, A. (2003). Learning by Doing Something Else: Variation, Relatedness, and the Learning Curve. Management Science, 49(1), 39–56. https://doi.org/10.1287/mnsc.49.1.39.12750

Sember, V., Jurak, G., Kovač, M., Morrison, S. A., & Starc, G. (2020). Children’s Physical Activity, Academic Performance, and Cognitive Functioning: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Public Health, 8. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00307

Standage, M., Gillison, F. B., Ntoumanis, N., & Treasure, D. C. (2012). Predicting students’ physical activity and health-related well-being: A prospective cross-domain investigation of motivation across school physical education and exercise settings. Journal of Sport and Exercise Psychology, 34(1), 37-60. doi:10.1123/jsep.34.1.37

Stockwell, S., Trott, M., Tully, M., Shin, J., Barnett, Y., Butler, L., . . . Smith, L. (2021). Changes in physical activity and sedentary behaviours from before to during the COVID-19 pandemic lockdown: a systematic review. BMJ open sport & exercise medicine, 7(1). http://dx.doi.org/10.1136/bmjsem-2020-000960

Ussher, M. H., Owen, C. G., Cook, D. G., & Whincup, P. H. (2007). The relationship between physical activity, sedentary behaviour and psychological wellbeing among adolescents. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 42(10), 851-856. https://doi.org/10.1007/s00127-007-0232-x

Varea, V., & González-Calvo, G. (2020). Touchless classes and absent bodies: teaching physical education in times of Covid-19. Sport, Education and Society, 1-15. https://doi.org/10.1080/13573322.2020.1791814

Webster, C. A., Erwin, H., & Parks, M. (2013). Relationships between and changes in preservice classroom teachers’ efficacy beliefs, willingness to integrate movement, and perceived barriers to movement integration. Physical Educator, 70(3), 314.

WHO. (2014). Mental health – a state of well-being. Retrieved from: http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/

Wistoft, K. (2021). What Means Wellbeing? Distinction of Two Discourses on Well-being–Conceptual and Theoretical Reflections. Int J Psychiatr Res, 4(3), 1-9.

Wistoft, K., Christensen, J. H., & Qvortrup, L. (2020). Elevernes trivsel og mentale sundhed – hvad har vi lært af nødundervisningen under corona-skolenedlukningen. Learning Tech(7), 40-65. https://doi.org/10.7146/lt.v5i7.120865

Wistoft, K., & Qvortrup, L. (2017). A distinction of two discourses concerning wellbeing. MOJ Public health, 6(2).

Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods (3 ed.). Beverly Hills, CA.

Yuksel, H. S., Şahin, F. N., Maksimovic, N., Drid, P., & Bianco, A. (2020). School-based intervention programs for preventing obesity and promoting physical activity and fitness: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1), 347. https://doi.org/10.3390/ijerph17010347

Østergaard, L. D. (2017). A taxonomy of physical activities in school. Paper presented at the SHAPE America National Convention & Expo, Society of Health and Physical Educators, Boston, MA, USA.

Elev kigger på sin computer

Downloads

Publiceret

2022-01-31

Citation/Eksport

Østergaard, L. D., Fuglsang, E. B., Hannibal, J. L., Rasmussen, S. L., & Møller, S. K. (2022). Hvilken indflydelse havde fysisk aktivitet i undervisningen under coronanedlukningen på elevernes trivsel og læring?. Forum for Idræt, 37(1), 205–229. Hentet fra https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/130605

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt