Børn og unges bevægelse i krise

En spørgeskemaundersøgelse om 6-16-åriges fysiske aktivitet under COVID-19 nedlukning

Forfattere

Resumé

I artiklen undersøges COVID-19 nedlukningens indvirkning på danske børn og unges fysiske aktivitet. Desuden afdækkes skolerne og idrætsforeningernes rolle i relation til at understøtte børn og unges fysiske aktivitet under nedlukningen. Artiklen bygger på en spørgeskemaundersøgelse med børn og unge i alderen 6-16-år, som blev gennemført under anden nedlukning af samfundet (vinteren 2021). I artiklen præsenteres data fra 1.229 børn og unge, hvor deres fysiske aktivitet før og under nedlukningen sammenlignes og diskuteres i relation til de virkninger, det har at ændre rammerne for børn og unges vanlige fysiske aktivitet.

Referencer

Althubaiti, A. (2016). Information bias in health research: definition, pitfalls, and adjustment methods. J Multidiscip healthc, 9, 211-217. https://doi.org/10.2147/jmdh.s104807

Andersen, M. L. (2021). 64.582 færre medlemmer i DGI’s foreninger i 2020. Hentet fra https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/64582-faerre-medlemmer-i-dgi-s-foreninger-i-2020

Andersen, N. (1993). Perception of physical education classes among young adolescents: do physical education classes provide equal opportunities to all students? Health Educ Res, 8(2), 167-179. https://doi.org/10.1093/her/8.2.167

Biddle, S. J. H., & Asare, M. (2011). Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews. British Journal of Sports Medicine, 45(11), 886-895. https://doi.org/10.1136/bjsports-2011-090185

Børne- og Undervisningsministeriet. (2020). Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Hentet fra https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/242

Carlsen, H. (2018). Foreningslivet er børn og unges fritidsarena - Det skal det også være i fremtiden. Brøndby, Danmark: Danmarks Idrætsforbund. DIF. (2020). Nye corona-restriktioner kan få store fysiske og mentale konsekvenser. Hentet fra https://www.dasu.dk/nyheder/dif-nye-corona-restriktioner-kan-faa-store-fysiske-og-mentale-omkostninger/

Ekeland, E., Heian, F., & Hagen, K. B. (2005). Can exercise improve self esteem in children and young people? A systematic review of randomised controlled. Br J Sports Med, 39(11), 792-798. https://doi.org/10.1136/bjsm.2004.017707

Harman, A. (2013). Student’s perception of their PE teachers as role models: A retrospective account. Wales, UK: Cardiff School of Sport, Cardiff Metropolitan University.

Ibsen, B., Høyer-Kruse, J., & Elmose-Østerlund, K. (2021). Hvordan har Corona påvirket det fysiske aktivitetsniveau? Resultater fra undersøgelse af bevægelsesvaner. Odense, Danmark: Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Univeristet.

Janssen, I., & Leblanc, A. G. (2010). Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. Int J Behav Nutr Phys Act, 7, 40. https://doi.org/10.1186/1479-5868-7-40

Johansen, D. L. N., Christensen, B. F. N., Fester, M., Koch, B., Kristensen, P. L., Larsen, L. R., . . . Skovgaard, T. (2018). Results from Denmark’s 2018 report card on physical activity for children and youth. Journal of Physical Activity and Health, 15(2), S341-S343. https://doi.org/10.1123/jpah.2018-0509

Kharlova, A., Deng, W. H., Mamen, J., Mamen, A., Frederiksen, M. V., & Frederiksen, P. M. (2020). The Weather Impact on Physical Activity of 6–12 Year Old Children: A Clustered Study of the Health Oriented Pedagogical Project (HOPP). Sports (Basel), 8(1), 9. https://doi.org/10.3390/sports8010009

Lavrakas, P. J. (2008). Encyclopedia of Survey Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Neerfeldt, B. F. (2021). Debat: Det er vigtigere end nogensinde at støtte elevernes glæde ved bevægelse. Hentet fra https://skoleliv.dk/debat/art8213282/Det-er-vigtigere-end-nogensinde-at-støtte-elevernes-glæde-ved-bevægelse

Oxford Research. (2019). Bevægelse i skolen 2019. Udarbejdet af Oxford Research for Dansk Skoleidræt og TrygFonden. Frederiksberg, Danmark: Oxford Research.

Pedersen, N. H., Toftager, M., Kristensen, P. L., Grøntved, A., Brønd, J. C., & Møller, N. C. (2020). Bevægelse i skolen. En kortlægning af børn og unges fysiske aktivitet og stillesiddende adfærd i skoletiden. Odense, Danmark: Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Univeristet.

Pilgaard, M., & Rask, S. (2016). Danskernes motions- og sportsvaner 2016. København, Danmark: Idrættens Analyseinstitut.

Rask, S., & Eske, M. (2020). Status på danskernes idrætsdeltagelse 2020. Notat 1 i Danskernes motions- og sportsvaner 2020. Aarhus, Danmark: Idrættens Analyseinstitut.

Ryom, K. (2019). Forældres rolle i børn og unges fysisk aktivitet. Aarhus, Danmark: Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Schmidt, T., & Pawlowski, C. S. (2021). Physical activity in crisis. The impact of COVID-19 on Danes physical activity behavior. Frontiers in Sports and Active Living, 2(610255). https://doi.org/10.3389/fspor.2020.610255

Statsministeriet. (2020). Pressemøde den 16. december 2020. Hentet fra https://www.stm.dk/presse/pressemoedearkiv/pressemoede-den-16-december-2020/

Sundhedsstyrelsen. (2019). Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige. København, Danmark: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Tassy, A., Nielsen, M. B., & Jakobsen, D. T. (2020). It-anvendelse i befolkningen - 2019. Købehavn, Danmark: Danmarks Statistik.

World Health Organization. (2020). WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19-11 March 2020. Hentet fra https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

Billede af piger, der bruger udendørs fitness-masksiner

Downloads

Publiceret

2021-08-02

Citation/Eksport

Skau Pawlowski, C., & Schmidt, T. (2021). Børn og unges bevægelse i krise: En spørgeskemaundersøgelse om 6-16-åriges fysiske aktivitet under COVID-19 nedlukning. Forum for Idræt, 37(1), 87–103. Hentet fra https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/128112

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt