Specialet som glasloft – hvorfor får mandlige studerende bedre specialekarakterer?

  • Vibeke Lehmann Nielsen
  • Lotte Bøgh Andersen
  • Michael Bang Petersen

Resumé

Selvom de mandlige universitetsstuderende ikke klarer sig bedre end kvinderne frem til specialet, får de gennemsnitligt bedre specialekarakterer. Artiklens analyser viser, at det hverken handler om specialevejlederens køn eller om typen af universitetsstudium. Mulige forklaringer, som det er værd for kommende forskning at forfølge, er dels generel diskrimination af kvindelige specialestuderende og dels de studerendes møde med specialet, hvor kønnenes livssituation og/eller deres reaktioner på rollen som specialestuderende kan være forskellige.

Publiceret
2012-03-01
Citation/Eksport
Nielsen, V., Andersen, L., & Petersen, M. (2012). Specialet som glasloft – hvorfor får mandlige studerende bedre specialekarakterer?. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 7(12), 58-69. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5860