Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode

  • Jens Ejbye Schmidt Institut for Miljø & Ressourcer DTU og LearningLab DTU

Resumé

Cooperative learning (CL) er en undervisningsmetode, hvor læring foregår i små grupper (team), og interaktionen struktureres efter nøje gennemarbejdede principper. Jeg har igennem en årrække – og med succes – brugt CL i min undervisning på Danmarks Tekniske Universitet. I denne artikel vil jeg beskrive det udviklingsarbejde, jeg har gjort med indførelse af CL, så der er en mere klar sammenhæng mellem læringsmål og undervisningsform, samt hvordan de studerende i denne sammenhæng bliver bedømt. Bedømmelsen gælder både deres faglige niveau, samt mere generelle ingeniørkompetencer.
Publiceret
2006-03-01
Citation/Eksport
Schmidt, J. (2006). Bedømmelse af gruppearbejde i forbindelse med brug af Cooperative Learning som undervisningsmetode. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 1(1), 33-37. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5672
Sektion
Videnskabelig artikel