Test af studerendes begrebsforståelse

  • Simon Olling Rebsdorf Center for Naturfagenes Didaktik, Steno Instituttet, Aarhus Universitet.

Resumé

Denne oversigtsartikel præsenterer aspekter af den såkaldte Force Concept Inventory test til måling af studerendes begrebsforståelse i introducerende fysikkurser. Artiklen beskriver testens rationale, giver et overblik over testens fremkomst og præsenterer de konklusioner, uddannelsesforskere har draget af testens interessante resultater samt forskellige kritikpunkter af
testen. Endelig inddrages en kvalitativ diskussion af testens anvendelse i en dansk universitetspædagogisk sammenhæng.
Publiceret
2006-03-01
Citation/Eksport
Rebsdorf, S. (2006). Test af studerendes begrebsforståelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 1(1), 26-30. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5670
Sektion
Videnskabelig artikel