Samhørighed, interaktion og vidensdeling blandt studerende - erfaringer fra et IKT-pædagogisk udviklingsprojekt

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23219

Nøgleord:

Problem Baseret Læring, førsteårs pædagogik, online fællesskaber, Google

Resumé

I artiklen beskriver vi erfaringer fra et projekt på Aalborg Universitet (AAU), hvor forfatterne designede et forløb med Google+ communities for at skabe øget samhørighed, interaktion og vidensdeling mellem studerende på 1. semester på studiet Kommunikation og Digitale Medier (KDM). Studier viser, at studerende i vid udstrækning anvender sociale netværkssteder, såsom Facebook, i forbindelse med deres studieliv til faglige, men i særdeleshed sociale aktiviteter. Det betyder, at vi som undervisere har et begrænset indblik i, hvad de studerende kommunikerer om og har af problemstillinger i deres studieliv, hvilket er problematisk i forhold til at udvikle et fagligt fællesskab og forankringspunkt. Det skyldes endvidere, at brugen af det institutionelle system Moodle er begrænset til envejskommunikation fra underviser til studerende. Formålet med udviklingsprojektet var således at skabe et tredje rum imellem Facebook og Moodle, som skulle give de studerende oplevelser og erfaringer med, hvordan de kan bruge og finde inspiration i hinandens arbejde ved at deltage i et online-fællesskab sammen med underviserne. Projektet viser, at underviserne spiller en central rolle i udviklingen af online-fællesskabet, men samtidig, at nogle af forløbets aktiviteter har haft positiv indflydelse på de studerendes samhørighed, interaktion og vidensdeling gennem forløbet. In this paper, we share experiences from a project at Aalborg University (AAU), in which the authors designed a course using Google + Communities for the first semester of the Communication and Digital Media programme. In this programme Google + Communities was used to nurture both an academic and social community among the students, through encouraging interaction and knowledge sharing. Studies show that students prefer to use Facebook for academic and social purposes. As a consequence, teachers have minimal insight into the challenges facing students, which is problematic when trying to create and support an academic community. Moreover, it is problematic that the institutional system Moodle primarily is used by the teachers to push information in the direction of the students. Thus, we wanted to design a third space that would fit in-between Facebook and Moodle, and which would allow the students to experience the benefits of participating in an online community with fellow students and teachers. The project shows that teachers are crucial in developing and maintaining the online community. But there was also evidence that some of the online activities encouraged students to interact and share knowledge and fostered a sense of community.

Downloads

Yderligere filer

Publiceret

2016-10-03

Citation/Eksport

Davidsen, J., & Ryberg, T. (2016). Samhørighed, interaktion og vidensdeling blandt studerende - erfaringer fra et IKT-pædagogisk udviklingsprojekt. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(21), 57–71. https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23219